U SMŠ „Mladost“ nastava redovna

Nastava u SMŠ „Mladost“ protiče neometano, uz poštovanje donesenih mjera NKT-a.

Za učenike I razreda nastava je organizovana u školi dok ostali učenici nastavu prate preko aplikacije Teams. Učenici II, III i IV razreda praktičnu nastavu realizuju kod poslodavca i u školi i to za predmete za koje su planom i programom predviđene vježbe i praktična nastava. Škola posjeduje prostorne mogućnosti za organizovanje nastave u skladu sa preporukama Ministarstva prosvjete.
Učenici dolaze u školu poštujući upustva Instituta za javno zdravlje i preporuke NKT-a. U školi su organizovane i konsultacije i to petnaestodnevno za učenike gimnazije i stručne škole u cilju što boljeg savladavanja gradiva.
Od 02.11. do 19.11.2020. godine u školi su organizovani pismeni zadaci i testovi kao i usmene provjere znanja vodeći računa da učenici ne budu previše opterećeni.
-Učenici poštuju mjere i upustva i savjesno i odgovorno prate online nastavu i za sada sve ide po planu. Za sada nemamo učenika koji su oboljeli od Korona virusa, a dva učenika nalaze se u samoizolaciji zbog prijavljenog kontakta sa oboljelim u porodici. Takođe, dva profesora se nalaze u samozolaciji, za koje smo obezbjedili adekvatnu zamjenu-istikla je direktorica SMŠ „Mladost“ Jovanka Vujačić.
U toku novembra mjecesa će se realizovati aktivnosti povodom obilježavanja Dana škole, a planirano je da se mladi stvaraoci – učenici predstave svojim stihovima i recitalima na stranim jezicima u okviru pjesničkog časa, kao i prezentacija škole koja će obuhvatiti početak srednješkolskog obrazovanja do danas.
-Ove godine ćemo simolično obilježiti Dan škole prilagođavajući se trenutnoj epidemiološkoj situaciji i vodeći računa o bezbjednosti učenika, kazala je Vujačić.