U SMŠ Mladost 527 đaka u 23 odjeljenja

U novoj školskoj godini u SMŠ „Mladost“ je upisano ukupno 527 đaka, i to u gimnaziju 120 a u stručnu školu 407, ali se očekuje upis još desetak učenika starijih razreda koji obično kasne sa predajom dokumentacije za upis“, rekla je gostujući u našem programu Marija Čučković, vd direktorica ove vaspitno obrazovne ustanove.Učenici tivatske srednje škole su raspoređeni u ukupno 23 odjeljenja. Brojni su profili koji se obrazuju u ovoj ustanovi a to su: elektrotehničar elektronike, elektrotehničar za razvoj web i mobilne aplikacije, kuvar, automehaničar, elektroinstalater i instalater termotehničkih sistema i ekonomski tehničar .

Brojna su zanimanja i organizaciono je bilo teško uklopiti ih sve u jednu smjenu, pa je nastava ove godine morala da se organizuje u dvije smjene. Prva počinje u 7.30 i druga od 12 sati,“ objašnjava Čučković.

Nastava je organizovana prema uputstvima Ministarstva i po preporukama IJZ. Svi učenici i nastavnici će morati da nose maske, mjeriće se temperatura i vršiti dezinfekcija ruku na ulazu u školu, a čas će trajati 30 minuta:

„Prva tri časa će se odvijati bez odmora, nakon čega slijedi odmor od 20 minuta kada će đaci napustiti učionice i izaći u dvorište . Nakon ulaska u školu sa odmora ponovo će se vršiti dezinfekcija ruku . Takođe je planiran i  mali odmor nakon petog časa. To smo uradili kako bi bilo minimalnih kretanja učenika u školi, da se ne bi stvarale gužve u hodnicima i da bi nastava druge smjene počela što ranije radi učenika koji putuju . Ove godine u tivatsku školu dolaze učenici iz Budve, Hergceg Novog, Kotora i Petrovca.“

I ove godine se organizuje dualni oblik praktične nastave pa će se učenici se raspoređivati po različitim preduzećima koji rado sarađuju, i to ne samo oni iz Tivta, nego i iz Kotora, Herceg Novog i Budve. Inače, iz Ministarstva za sada nema preporuka za organizaciju ekskurzja, izleta i matusrkih proslava .

Od neophodnih ulaganja u ovoj školskoj godini Čučković ističe potrebu za još jednom učionicom sa računarima s obzirom da uvođenje novog smjera elektrotehničar za razvoj web i mobilne aplikacije to i zahtjeva, kao i na činjenicu da postojeće dvije računarske učionice već koriste ostali smjerovi u školi. Takođe je neophodno obnoviti mokre čvorove kao i krov ustanove, zaključuje vd direktorica, Marija Čučković.