U Službi zaštite i spasavanja spremni za zimsku požarnu sezonu

Pripadnici Službe zaštite i spašavanja spremno dočekuju zimsku požarnu sezonu koja je mnogo opasnija i zahtjevnija jer su to požari zatvorenih prostora koji iziskuju strahovito veliki napor, obuku, pažnju i sve ono što u tom slučaju mogu izazvati te otpada, pogotovu njihovi produkti sagorijevanja. Fokus je na bezbjednosti građana Tivta, istakao je komandir Službe, Zoran Barbić.

U pripremi zimske požarne sezone mnogo je urađeno, posebno kada je obuka  u pitanju, a logistički tim je uradio posao na terenu i odnosi se na preventivne aktivnosti, kaže komandir Zoran Barbić ističući da je Služba tehnički osavremenjena kupovinom malog navalnog vozila, kao i vatrogasne hidraulične platforme tako da su u potpunosti pokriveni visočiji stambeni i hotelsko ugostiteljski objekti.

Što se zaštite od požara tiče svijest građana je sve veća. Međutim, kako se Tivat ubrzano razvija i u tom segmentu se mora pratiti razvoj grada, naglašava komandir Službew zaštite i ističe da je neophodno uticati na razvoj zaštite od požara, objekata, pristupnih puteva i da budu aktivni u izradi tih planova.

„Sav rad je uzaludan ako nema pristupa zgradi, ako nema adekvatan broj parking mjesta, ako nema sredstav za početno gašenje požara. Tako ad sve te pasivne mjere u zaštiti od požara građevnske neće uspjeti, ali napravilimo smo elaborat pa se nadamo i rješenju problema“, objasnio je komandir tivatske Službe zaštite.

Kad su prilazi objektima u pitanju u odnosu na ranije godine stanje se nije popravilno nego pogoršalo, ističe Barbić navodeći da u Tivtu ima registrovanih preko 11 hiljada mali automobila, a broj parking mjesta se nije mijenjao.

„Parking prostor je ostao na istom, ako ne i na manjem nivou. Prema tome moramo raditi dosta na tom problemu koji smo prepoznali pa zato imamo malo navalno vozilo kako bi prije stigli na odredište. Međutim to nije rješenje nego se mora raditi na građevinsko preventivnim mjerama zaštite od požara, a to su prilazi, garaže i parkinzi“, obrazložio je Barbić.

Barbić ističe da vatroghascima u prilazu objektima pomaže opštinska komunalna policija i inspekcija, kao i pripadnici Odjeljenja bezbjednosti koji im obezbjeđuju potrebnu asistenciju u takvim intervencijama jer često nemaju prilaz zgradama pa moraju stati u ulici i intervenisati dok se ne obezbjedi prilaz. Saradnja sa opštinskom Upravom za inspekcijske poslove je neminovna.

„To je po opštinskom timu zaštite i spasavanja i predviđeno tako da mi taj dio procedura primjenjujemo i svako obavlja svoj dio posla kako je bilo i tokom posljednje vježbe koju smo imali u Muzičkoj školi“.

Barbić naglašava da se broj aktivnosti, odnosno intervencija iz godine u godinu povećava jer se grad razvija. Služba zaštite i spašavanja do polovine oktobra ove gdoine imala je 294 aktivnosti koliko za cijelu prošlu godinu.

Vatrogasci su u 2016. godini imali  92 intervencije, 2017. u godini požara zabilježena je 221 intervencija, a prošle je bilo 257.