U prvom i drugom kvartalu 2021. godine oko 1,4 miliona za uređenje šetališta i javnih površina

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u toku je vrednovanje pristiglih ponuda po tenderima za odabir izvođača radova za više ranije najavljenih projekta od javnog interesa, a koji će se realizovati u I i II kvartalu 2021. godine-saopštili su.

Naime, za izvođača radova na popločavanju obalnog šetališta u budvanskom naselju Pržno pristigle su dvije ponude. Šetalište u Pržnu, po projektnom zadatku, biće popločano sivim kamenom visokog kvaliteta, a njime će biti ujedno obloženi i ojačani obalni zidovi. Predviđeno je hortikulturno i parkovsko uređenje šetališta uz postavljanje javne rasvjete i postavljanje podnog mozaika. Za ovaj posao Javno preduzeće izdvaja 200.000,00 eura sa uračunatim pdv-om, dok će u drugu fazu radova (dio šetališta ispod kompleksa hotela “Maestral”) biti uloženo još 165.000,00€.

Za popločavanje pješačkih staza u gradskom parku na Slovenskoj obali u Budvi na tenderu se javio jedan ponuđač. U novom gradskom parku koji je Javno preduzeće morsko dobro izgradilo i hortikulturno uredilo sredinom 2020. godine uloživši nešto preko 300.000,00 €, biće popločane pješačke staze za dodatnih 70.000,00 €.

Otvoren je tender i za izvođača radova na izgradnji II faze šetališta na Jazu sa jednom pristiglom ponudom, a šetalište treba da bude nastavljeno zapadno do ušća rijeke Drenovštice u more. U prvu fazu radova početkom 2020. godine Javno preduzeće je uložilo 165.000,00 €, a za nastavak izgradnje staze planiran je iznos od 240.000,00 € sa uračunadim pdv-om.

Za izvođenje radova na parternom uređenju “Velike sklele” – pristaništa u opštini Ulcinj, na katastarskim parcelama broj 3604, 3603 I 3605 K.O. Ulcinj – I faza radova pristigle su 3 ponude. Za prvu fazu radova na Velikoj skeli u Ulcinju Javno preduzeće morsko dobro izdvaja nešto preko 800.000,00 € sa uračunatim pdv-om, a kroz ovaj posao planirano je popločavanje platoa, hortikulturno i parkovsko uređenje, postavljanje javne rasvjete i uređenje manjeg amfiteatra.

Pored navedenog u Javnom preduzeću, narednih dana očekujemo da ugovor sa izvođačem radova na vanrednim i hitnim sanacijama obale u svim primorskim opštinama u vrijednosti od 145.000,00 €.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u prvom i drugom kvartalu 2021. godine ulaže oko 1,4 miliona radove na uređenju obalne infrastrukture, javnih površina i šetališta-istakli su iz JPMDCG.

This slideshow requires JavaScript.