Hemijsko tretiranje palmi na javnim površinama

Peto hemijsko tretiranje palmi vrste Kanarska datula (lat. Phoenix canariensis), koje se nalaze na javnim površinama, sprovešće se u danas u cilju sprečavanja daljeg širenja štetočine crvenog palminog surlaša (lat. Rhynchophorus ferrugineus).

Tretiranje će vršiti ovlašćena firma DOO „Ekoplant“ iz Podgorice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova (vjetar, kiša) tretiranje će se odložiti, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.

Mole se pčelari sa područja Tivta, da u navedenom periodu adekvatno zaštite pčelinja društva. Tretiranje će se vršiti sa insekticidom aktivne materije na bazi hlorpirifosa (Nurell D).