U OŠ Branko Brinić obilježen Dan učitelja

Nakon što je juče, prvog dana Dječije nedjelje, u OŠ „Branko Brinić „ u Radovićima održana radionica o dječijim pravima i podjeljen paket edukativno potrošnog materijala koje je poklonila kompanija Adriatic Marinas, aktivnosti u ovoj vaspitno obrazovnoj ustanovi se nastavljaju.Pošto se danas obilježava Svjetski dan nastavnika i učitelja, uprava škole je za učenike starijih razreda osmislila program „zamjene uloga“ koji će im približiti ovaj poziv i pomoći im da ga bolje razumiju. Vesna Brinić, VD direktorica OŠ „Branko Brinić“ objašnjava:

Dali smo im mogućnost da danas budu u ulozi svojih učitelja i nastavnika. Prilika je to za njih da dođu u zbornicu, vide dnevnike, posjete kancelariju direktora, ručovodstvenog radnika, biblioteku , da se upoznaju sa poslovima koje oni obavljaju, a posebno sa poslovima nastavnika. Takođe imaju priliku i da održe po dio časa i tako osjete kako je biti u ulozi prosvjetnog radnika.“

Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. oktobra i prilika je da se pokaže da je njihov rad prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da se kao takav mora i odgovarajuće cijeniti. Proglasio ga je UNESCO godine 1994. u spomen na isti datum 1966. godine kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja. Vesna Brinić je svojim kolegama čestitala ovaj dan:

„Želim im da uvjek budu nadahnuti u svom pozivu i radu, da njeguju odnose poštovanja, razumjevanja , podrške, povjerenje i ljubav, a mom kolektivu zahvaljujem i izražavam poštovanje za znanje koje stalno prenose i za strpljenje koje svakodnevno daruju djeci“.