sos linija plakat

U oktobru SOS liniji dva poziva iz Tivta

Projektni tim Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici obavještava javnost da je u periodu od 01. oktobra do 31. oktobra 2016. godine na liniji za pomoć primljeno ukupno 282 poziva.

Tokom prethodnog mjeseca pruženo je ukupno 389 usluga od čega najviše usluga informisanja 183 puta, zatim povjerljivi razgovori 108 puta, 46 psiholoških savjetovanja, 14 posredovanja prema institucijama, 9 urgentnih intervencija za pomoć, 5 zahtjeva za smještaj u sklonište i drugo.

U mjesecu oktobru pozivi su pristigli iz 13 opština u Crnoj Gori. Najviše poziva je stiglo iz Nikšića 80 poziva, zatim iz Podgorice 72, Bara 25, Kotora 20, Herceg Novog i Budva po 19, Rožaja 12 poziva, Bijelog Polja i Cetinja po 10, Pljevalja 6, Plava 3 i Tivta 2 poziva.

Podsjećamo da je linija besplatna za pozive sa bilo koje mreže u Crnoj Gori i dostupna 24 sata, 7 dana u sedmici. Radom servisa koordinira SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić. Servis predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja u porodici. Konsultantkinje koje rade na liniji imaju zadatak da ojačaju snage žrtve, servisiraju njene akutne potrebe, podrže je da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom. Servis osnažuje i pruža podršku žrtvi kroz sljedeće segmente: emocionalnu podršku, informisanje o pravima i mogućnostima za žrtvu, konsultacije i pomoć u kriznim situacijama, upućivanje na druge organizacije, ustanove i institucije i psihološko savjetovanje – kaže se u saopštenju Projektnog tima Nacionalne SOS linije.