U NEDJELJU 25. OKTOBRA POČINJE ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA

Zakonom o računanju vremena propisano je da ljetnje računanje vremena završava posljednje nedjelje u oktobru, tako što se kazaljke na satovima pomjeraju za 60 minuta unazad.

Shodno tome, ljetnje računanje vremena završava u nedjelju, 25. oktobra pomjeranjem kazaljki za jedan sat unazad, te će vrijeme u 3 sata biti računato kao 2 sata.