muzicka

U Muzičkoj preko 300 đaka

U tivatsku Muzičku školu ove školske godine na različite odsjeke upisano je 327 učenika od kojih 25 u srednjoj školi, a u osnovnoj 302, dok ih je u područnom odjeljenju u Radovićima 36. Učenici se opredjeljuju za ukupno 13 odsjeka, gitara, violina, klavir, harmonika, udaraljke, oboa, flauta, klarinet, saksofon, truba, horna, trombon i solo pjevanje.

Pored instrumentalnih odsjeka gdje su učenici na individualnoj nastavi usmjereni, zastupljena je i nastava solfedja, hora, orkestra i svih drugih stručnih predmeta koji se tiču srednje škole.
,,Ove godine je solo pjevanje dobilo svoju završnu formu i interesantno je da na tom odsjeku imamo 11 učenika, a ako je suditi po interesovanju, naredne školke godine će zaokružiti normu učenika, koja iznosi 15. Solo pjevanje je nešto novo sa čime još eksperimentišemo u školi, teško je jedan odsjek postaviti iz početka naročito kad je učenicima nepoznato, tako da smo imali dosta prezentacija, kao i dobru saradnju sa profesoricom muzičkog u osnovnoj školi koja nam je dala neke sugestije za odredjene učenike. Za odsjek solo pjevanja moraju se birati učenici starijeg uzrasta, koji su već negdje formirani,a a mora se voditi računa I o glasovnim mogućnostima, o mutiranju koleglasa što je karakteristično za taj uzrast“, objasnila je direktorica škole, Pina Bubanja navodeći da taj predmet vodi profesorica Milica Lalošević koja je poznata tivatskoj publici po svom specifičnom pjevanju i predagoškom radu.ja i profesor
Buabanja je istakla da su sa područnim odjeljenjem u Radovićima veoma zadovoljni. Ti učenici su donijeli dosta nagrada i veliki broj njih je nastavilo srednju Muzičku školu u Tivtu, Kotoru pa čak i Nikšiću.
Kada su u pitanju aktivnosti na početku godine već su pripremljeni programi za seminare koji su karakteristični za drugo polugodište. ,, Predlozi su dati i u toku su pregovori sa profesorima klavira, gitare i duvačkih instrumenata. Osim toga dat je predlog odredjenih takmičenja za drugo polugodište koja su takodje interesantna našoj školi, jer osim nagrada učenici uspostavljaju kontakte i nastavljaju svoje školovanje shodno svojim interesovanjima“, objasnila je Bubanja.
Na Nastavničkom vijeću govorilo se o stipendijama za učenike. Radi se o stipendiji Ministarstva prosvjete koja se dodjeljuje talentovanim učenicima. Potrebno je da učenik imal odličan uspjeh, da učestvuje vrlo aktivno na koncertima i školskim aktivnostima, kao i da ima odlične rezultate sa medjunarodnih i državnog takmičenja, u čemu prednjače duvači. Škola će u narednom periodu objaviti na oglasnoj tabli predlog učenika za stipendiju koji će biti poslat Ministarstvu, a konkurs je otvoren do 15. oktobra.