U maju 2021. cijene više za 2, 4 %

U odnosu na maj prošle godine  potrošačke cijene istog mjeseca 2021. su u prosjeku bile više 2,4 odsto, govore podaci Monstata.Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena usluga smještaja, goriva i maziva za motorna vozila, kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva, ulja i masti, mesa, usluga ishrane u ugostiteljstvu, cipela i ostale obuće i odjeće.

Potrošačke cijene u periodu od januara do maja u prosjeku su više 0,9 odsto.

Monstat prenosi da je u maju, u odnosu na april , zabilježen rast cijena u grupama hoteli i restorani 2,8 odsto, namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana 1,6 odsto, odjeća i obuća 0,6 odsto, hrana i bezalkoholna pića, zdravlje i prevoz, rekreacija i kultura po 0,3 odsto, i alkoholna pića i duvan 0,2 odsto.

Pad cijena zabilježen je u grupama stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva jedan odsto i ostala dobra i usluge 0,1 odsto.