Izlivanje kanalizacije Krasici

U Krašićima se izliva kanalizacija

Iz dva kanalizaciona šahta u Krašićima iznad otvorenog šanka „Posejdon“ od nedjelje se izlivaju velike količine vode na put. Kanalizacione vode iz šahtova koji su u trupu puta se izlivaju stepenicama do plaže i u more. Mještani i turisti žale se na smrad, a dio obale u Krašićima je bez kupača.

 

U „Dahlemu“ kažu da je riječ o problemu koji je pojavio nakon što je neutralisan tzv. „bio disk“, u sklopu priprema za priključenje na novi kanalizacioni sistem. Inženjer Pavle Ječmenica kaže da je riječ je o kanalizaciji iz naselja Maslinjak i da će izvođač radova „Ludvig Pfajfer“ do kraja dana trajno riješiti problem.

„Nakon uklanjanja bio diska pošto sistem još nije pušten u funkciju iznađeno je rješenje kojim se voda prikuplja na određenom sektoru i preko preliva dalje u more sa povremenim ispumpavanjem sadržaja. Proradila je pumpna stanica, ali sistem nije još u finkciji. Privremenim rješenjem voda se prikuplja preko taložnika, a sadržaj se crpi i odvozi cisternama. Problem se pojavio u nedjelju popodne, radnici su počeli da crpe ali povećan je broj turista pa je količina tečnosti u sistemu veća. Moramo naći rješenje koje neće praviti probleme tokom ljeta“, rekao je Ječmenica.

U „Dahlemu“ očekuju da će novi kanalizacioni sistem proraditi nakon ljeta tokom septembra i oktobra. Do tada će investitor opština Tivat vršiti priključivanje korisnika.Plaza Krasici

Radovi na izgradnji kanalizacionog sistema u Krašićima trebali su biti završeni do maja 2013. godine i rokovi od tada su više puta pomjerani.