U Kotoru predstavljen Agrobudžet za ribarstvo u 2021.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Milena Krasić, Nada Kosić i Igor Vujović juče su u Kotoru profesionalnim ribarima i uzgajivačima predstavili Agrobudžet za 2021. Sektor ribarstva podržava se kroz dva programa i to program podršku razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture i program podrške razvoju sektora slatkovodnog ribarstva i akvakulture. Ukupan budžet opredijeljen za sektor ribarstva u 2021. godini iznosi 3.350.000 eura, što je više za milion i sto hiljada u odnosu na 2020.

Igor Vujović, savjetnik u Direktoratu za ribarstvo na prezentaciji je istakao da korisnici podrške kroz Agrobudzet mogu biti profesionalni ribari sa mora, kao i sa Skadarskog jezera, zatim uzgajivači kao i korisnici riba i drugih vodenih organizama. Osim njih, posebna pažnja posvećuje se i mjerama za održivo upravljanje i očuvanje resursa, pa upravo iz tih razloga korisnici podrške mogu biti i naučne ustanove i to: Institut za biologiju mora Kotor Univerziteta Crne Gore i Prirodno-matematički fakultet, prenosi Radio Kotor.

Osim navedenih mjera u cilju daljeg nastavka borbe protiv nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova u Agrobudžetu postoji i mjera unaprijeđenja sistema monitoringa i kontrole u ribarstvu koja omogućena nesmetanu operativnost Ribarskog monitoring centra i za ove namjene opredijeljeno je 105.000,00eura.

Kada su u pitanju profesionalni ribari i direktna podrška za njih, Ministarstvo je objavilo tri javna poziva za podršku profesionalnim ribarima sa mora i to: Javni poziv za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih vrsta, Javni poziv za dodjelu podrške za ulov pelagičnih resursa i Javni poziv za podršku privrednim ribarima u malom privrednom ribolovu, odnosno za plovila do 10 m LOA.

Mjera jačanja profesionalne ribolovne flote predstavlja dio višegodišnjeg programa i napora koji se ulažu u obnovu i modernizaciju ribolovne flote. Profesionalni ribari na moru mogu dobiti bespovratnu podršku u iznosu do 50 odsto prihvatljivih investicija za rekonstrukciju i opremanje ribolovnih objekata, generalnu opravku ili nabavku novih motora, nabavku opreme za ribolov i plovidbu i opreme za čuvanje ribe u cilju podizanja standarda bezbjednosti hrane. Visina podrške kroz ova tri javna poziva iznosi do 50 odsto od ukupne vrijednosti ispostavljenih računa, maksimalno do deset hiljada EUR za nosioce dozvole za ulov demerzalnih i pelagičnih resusa po plovilu, odnoso do 6.500.00 za mali, privredni ribolov.

Rok za dostavljanje zahtjeva za javne pozive za modernizaciju profesionalne ribolovne flote je 1. novembar, a ukupna sredstva opredijeljena za ova tri javna poziva iznose 310.000 e.

Radio Kotor