U Književnoj omladini Tivta edukativno izdanje o dječjim pravima

Projekat „Ne stavljaj pod tepih“ koji se bavi prevencijom vršnjačkog nasilja sa naglaskom na prijavljivanje istog i promocijom dječijih prava dobio je stručno mišljenje Zavoda za školstvo CG koji smatra da je u skladu sa ciljevima Strategije za prevenciju đece od nasilja 2017-2021 i Nacionalnog plana za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja i ekstremizma 2019-2021. god.

Ministarstvo prosvjete, nauke,kulture i sporta dalo je saglasnost da se projekat realizuje u osnovnim školama Crne Gore do kraja kalendarske godine.

Prva faza projektnih aktivnosti pod nazivom „Zajedno do cilja, za škole bez nasilja“ počela je na Međunarodni dan dječijih prava u novembru kada je organizacija proslavila 24. rođendan i ovih dana privodi se kraju.

Nakon radosti darivanja za Novu godinu koju su djelili muzičkom numerom „Himnom dječijih prava“ izvođači Sara Markovski, Ivan i Anja Vojnić iz „Književne omladine Tivta“ stiže još jedan poklon „Edukativno izdanje o dječijim pravima“.

Na ovom izdanju kao i na prethodnim „ O selektivnom odlaganju otpada“ 2009.god. „O štednji vode“ 2014.god. „ O virusu Koroni“ 2020 godine svoju maštu i kreativnost djelio je isti tim saradnika.

Autorka i urednica Sandra Slovnikar, ilustrator Željko Radonjić, lektor dr. Miomir Abović i grafički dizajn Igor Markovski potrudili su se da novim izdanjem približe i ukažu djeci da imaju pravo na svoja prava koja im rođenjem pripadaju ali da imaju i obaveze. Kroz brojne logičke zadatke, ilustracije, tekst i rimu približili su djeci da se bolje upoznaju sa dječijim pravima jer jedino tako mogu prepoznati kršenje istih.

Prvi tiraž od 500 primjeraka edukativnog izdanja od sjutra poklanjaju medijima, institucijama, organizacijama, ustanovama… sa kojima sarađuju a već su uslijedili pozivi iz susjednih država za promociju i doštampavanje većeg tiraža ovog jedinstvenog izdanja.

Prvog aprila pod sloganom „Dječija prava, nisu šala“ počinje podjela poklon naljepnica u vidu saobraćajnog znaka stop nasilju osnovnim školama a tu su i posteri.

„Projektnim aktivnostima snimanju poruka na temu vršnjačkog nasilja koje će biti emitovane u narednoj fazi projekta dali su estradni umjetnici Sergej Ćetković, Nina Petković, Bojan Delić, Andrijana Božović, Božo Bulatović… a

javljaju se i glumci, sportisti da doprinesu zajedničkom cilju. Svima im se zahvaljujemo jer su pružili ruku prijateljstva i podrške našoj oraganizaciji a istovremeno i svoj djeci koja su doživjela neki vid vršnjačkog nasilja. Samo da još ruku prijateljstva pruže donatori i sponzori koji bi podržali drugi dio projektnih aktivnosti koji će trajati do kraja kalendarske godine jer organizacija je samostalno iznijela prvu fazu projekta“ – istakla je Sandra Slovnikar, predsjednica NVO.