U južnom regionu kvalitet vazduha veoma dobar

Podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, pokazuju da je u južnom regionu (primorska oblast-stanice se nalaze u Baru i Kotoru), kvalitet vazduha bio veoma dobar i da nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti nijednog polutanta.

U centralnom i sjevernom regionu koncentracije PM10 čestica su varirale tokom dana.

Najveće koncentracije izmjerene su

u 00:00 časova u Pljevljima 285,6 µg/m3

u 00:02  časova u Podgorici 411,6µg/m3

u 00:00  časova u Bijelom Polju 107,2 µg/m3 i

u 11:00 časova u Nikšiću 329,7 µg/m3.

Prema posljednjim podacima sa mjernih stanica (18h) koncentracija PM10 čestica iznosi:

u Pljevljima 225,2 µg/m3

u Podgorici 128,7 µg/m3

u Bijelom Polju 101,7 µg/m3 i

u Nikšiću 29,8 µg/m3.

Preporuke Instituta za javno zdravlje:

Visoko zagađenje vazduha  (satna koncentracija PM10 čestica između 90 i 180 µg/m3): preporučuje se svima, a naročito osjetljivim grupama stanovništva (djeca, trudnice, stari, hronični bolesnici) da smanje boravak na otvorenom, naročito u blizini prometnih saobraćajnica kao i za vrijeme prisutnog dima i magle u vazduhu. Treba ograničiti izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti pri kojima se diše brze ili dublje (trčanje, vježbanje i sl.) na otvorenom.

Veoma visoko zagađenje vazduha (satna koncentracija PM10 čestica veća od 180 µg/m3): preporučuje se svima da izbjegavaju boravak, a naročito izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti pri kojima se diše brze ili dublje (trčanje vježbanje i sl.) na otvorenom do poboljšanja kvaliteta vazduha.

Na osnovu prognostičkog materijala polje visokog vazdušnog pritiska će i naredna dva dana definisati vremenske prilike u našem regionu. Ne očekuje se ni jačanje vjetra, pa će i dalje biti uslova za temperaturne inverzije što će pak uslovljavati povećanu koncentraciju zagađujućih materija odnosno PM čestica u najnižim djelovima kotlina sjeverne i centralne Crne Gore.

(Radio Kotor)