U Evropskom domu uvijek nešto

Djeca i mladi, čiji su roditelji okupljeni u “Evropskom domu Tivat” nastavili su u novoj školskoj godini druženje u prostoriji ove NVO nakon pauze u avgustu.  Projekat „Personalni asistenti u Tivtu“ u okviru javnog rada ZZZCG, u kome su na četiri mjeseca bila angažovana tri lica, koja su pomagala djeci i mladima sa smetnjama u razvoju završen je početkom septembra. Asistenti su vrijedno i posvećeno radili sa mladim korisnicima, iako su uplate iz Zavoda za njihove plate redovno kasnile.

O aktuelnostima u Evropskom domu predsjednica Marijana Mišić Škanata kaže:

„Projekat „Saradnjom sa državnim organima i NVO sektorom do unapređenja potencijala i kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju”, koji sprovodi savez “Naša inicijativa” iz Podgorice, čiji je član naša organizacija, nastavljen je prošlog mjeseca. Djeca su se radovala ponovnom susretu i druženju sa profesoricom klavira Stašom Nikolić, koja im dva puta nedjeljno drži časove muzike.

U toku je realizacija projekta “Podrška djece sa smetnjama u razvoju“, zahvaljujući sredstvima dobijenim na Opštinskom konkursu za raspodjelu sredstava za projekte NVO . U ovom projektu, koji je započeo u maju, a trajaće do kraja decembra, angažovani su defektolog Marija Cimbaljević i fizioterapeutkinja Snježana Radonjić, koji već nekoliko godina individualno i grupno rade sa ovom djecom i mladima.“

Drugari u Evropskom domu nisu zaboravili ni svog druga Nikolu, koji se sprema za važnu operaciju u Turskoj, pa su mu nedavno uplatili 160 eura. U ovom udruženju uvijek se dešava nešto zanimljivo i zabavno, tako da je već za petak najavljena rođendanska proslava za Sanju, koja puni 18 godina.