U Crvenom krstu Tivat pripremljeni paketi za pomoć

Opštinska organizacija Crvenog krsta je danas pripremala pakete od sopstvenih sredstava, i primila interventih 40 manjih paketa hrane i hijene od CKCG.

Danas je kompanija MB Dubovina dala značajnu donaciju u hrani i higijeni. Artikli su se birali u konsultaciji sa OO Crvenog krsta Tiva, kako bi nadomjestili proizvode sa kojima je ova organizacija u deficitu. To je preporuka za sve buduće donatore, a Crveni krst je u međuvremenu poslao apel za donaciju lokalnim privrednicima kako bi obezbijedili zalihe dok traju uslovi pandemije.

Takođe , „MB Dubovina“ doo je ponudila i svoje magacinske kapacitete koji su nam neophodni s obzirom na privremene uslove smještaja Crvenog krsta u kojima nas je zatekla ova pandemija. Isto tako imali smo 2 intevencije za dobrovoljno davalaštvo krivi , kao i niz poziva ljudi u vezi sa humanitarnom pomoći koju smo počeli prikupljati i formirati kriterijume raspodjele na nivou interventnog socijalnog tima Opštine Tivat.
Raspodjela će se vršiti isključivo dostavom od strane volontera na adresu, a prema preporukama o ponašanju u uslovima pandemije„, rekao je našem Radiju sekretar OO Crvenog krsta , Duško Božović.

Isto tako redovno se servisiraju stara lica preko Geronto-programa, koji i dalje nesmetano funkcioniše u smanjenom obimu jer je kontakt smanjen na samohrana lica koja nemaju pomoć porodice. Call centar Opštine Tivat pored nabavke namirnica za starije građane, osobe iz OSI populacije koji nemaju asistenciju porodice, uredno prima i upite u vezi sa humanitarnom pomoći, koje uredno prosljeđuje našoj organizaciji radi upisa u evidenciju.

Ovo je i prilika da se zahvalimo volonterima, koji su i dalje nesebični u izlascima na teren i pružanju asistencija različite vrste. Ništa manje ni volonterkama call centra Opštine Tivat, kao ni volonterima koji radne sa pakovanju paketa“, kazao je Duško Božović.