Tribina o Covid 19 i Kulturnoj baštini

Opština Kotor u saradnji sa KC ,,Nikola Đurković“-Gradska biblioteka, organizuju ciklus tribina pod nazivom ,,Kotor 2020 – posljedice i oporavak nakon Covida19″. Druga tribina ,, Kulturna baština kao dio identiteta i zaloga za budućnost“održaće se danas u 11 sati na terasi Pomorskog muzeja. Učestvuju arhitektice : Vlasta Mandić i Aleksandra Kapetanović i arhitekte Ilija Lalošević i Aleksandar Dender. Moderatorka događaja je bibliotekarska savjetnica, Jasmina Bajo.

Cilj projekta je osvrt na stanje u društvu izazvano pojavom epidemiološke krize, analiza trenutne situacije i saniranje posljedica u svim oblastima društvenog života i stvaranja. Planirano je da u desetominutnim izlaganjima na interesantne teme iz različitih sfera uzmu učešće ugledni i kompetentni građani Kotora − predstavnici ustanova, organizacija, festivala, NVO sektora. Razgovaraće se na temu ekonomije, kulture, sporta, preduzetništva, turizma, obrazovanja.

„Vjerujemo da će nakon održavanja nastave preko interneta, aplikacija za video konferencije, nemogućnosti odlaska na posao za veći broj zaposlenih, totalnog prekida kulturnih i sportskih aktivnosti i programa uživo, ovaj projekat biti svojevrsna novina u Kotorskom kulturnom ljetu koje je na samom početku“, kažu organizatori.