Trenig radionica „Motivacija i liderstvo

U okviru projekta Podrška anti-diskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti IPA 2014 Podrška ženskom preduzetništvu na lokalnom nivou, biće održana radionica na temu “Motivacija i liderstvo” namijenjena zaposlenim u opštini Tivat.
Radionica se organizuje uz pomoć Sekretarijataa turizam i preduzrtništvo opštine Tivat. Počinje u u torak 10.decembra sa početkom u 09:00h u Sali 15c na II spratu opštine Tivat a trenerica je  NLP trenerica Danka Ćetković.
Biće riječi o tome Šta nas pokreće odnosno značaju motivacije u radnom ambijentu, faktorima motivacije i liderskom stilu. Trening će obuhvatiti liderstvo u javnom sektoru, upoznavanje sa pojmom liderstva i ključnim osobinama lidera, samoprocjena liderskog stila te kako nastaje liderski potencijal, šta ga čini i kako ga unaprijediti.
Projekat implementira Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).