Treći paket ekonomksih mjera, turizmu 215 miliona eura

Treći paket ekonomskih mjera, za period do 2024. godine, vrijedan je 1,22 milijarde eura, od čega pomoć turizmu iznosi 215 miliona. Na kratkoročne mjere, do 2022. godine, odnosi se 83 miliona eura.

Kratkoročne sanacione mjere, koje će biti efektivne u 2020. godini, iznose 51 miliona eura i ogledaju se u reprogramu kredita, povoljnim uslovima finansiranja uz subvencije kamata, te u subvencijama u cilju očuvanja radnih mjesta.

Kamatna stopa će se u potpunosti subvencionirati za reprogramirani kredit. Prilikom reprograma, stopa koju dogovarate ne smije da bude veća nego što je kod osnovnog kredita.

Ministarstvo turizma će najkasnije naredne sedmice raspisati javni poziv na koji će moći da se prijavi cijela turistička privreda i sektor ugostiteljstva. Reprogram se odnosi na period od sredine marta.