Transport otpada sa velikim kamionima

Dva specijalna vozila vozila marke „mercedes“ za odvoz komunalnog otpada, koja su nabavljena za transport smeća iz Tivta u Bar od danas su u funkciji, saopštili su iz Komunalnog doo Tivat.
Vozila su sa nadgradnjom rotopress, kapaciteta 22 kubika, vrijednosti 116. 160 eura. Na kamionima je obavljena dodatna dogradnja jer su u Komunalnom morali da urade određene prepravke kako bi mogli podizati i podzemne kontejnere.
U funkciji je do sada bilo pet kamiona po 16 kubika plus dva mala koji se koriste za uske ulice u višim zonama od 5 i 2, 5 kubika. Zbog veličine kamiona promjenjen je i raspored odvoza otpada kako bi mogli ući u svaku ulicu.
Iz Komunalnog su apelovali na građane da u ulicama viših zona propisno parkiraju automobile kako bi kamioni mogli da prolaze. „Mali kamioni se koriste za odvoz iz viših zona, ali to predstavlja dodatan posao s obzirom da se mora vršiti ručni pretovar smeća, objasnio je tehnički direktor Komunalnog Božidar Brinić istakavši da je, iako se reciklaža vrši za PET i kartonsku ambalažu, problem nedostatka reciklažnog dvorišta.
U te svrhe nabavljena je nova presa koja je mnogo većeg kapaciteta i umnogome će olakšati presovanje jer će se na staroj presovati PET, a na novoj kartonska ambalaža.
Količine otpada su velike pa je odvajanje neophodno jer je deponija dosta udaljena. Međutim, od danas se komunalni otpad vozi dva puta dnevno – ujutru i popopdne velikim kamionima čime će se, u odnosu na prethodne godine kad se tokom ljeta vozilo sa pet kamiona, značajno smanjiti troškovi, istakli su iz Komunalnog.
Brinić je naglasio da je potrebna transfer stanica koju ima kotorsko Komunalno i koju je do prije par godina koristilo i Komunalno Tivat. Međutim zbog povećanja količina otpada u Kotoru nemaju više kapaciteta da preuzimaju smeće i iz Tivta tako da su Tivćani primorani da otpad voze na deponiju udaljenu 90 kilometara, a po svjetskim stadardima maksimalna udaljenost je do 30 kilometara.
To su ogromni troškovi, uz gorivo uvećani sa amortizacijom vozila jer nisu namjenjena za toliki put. Neophodna je transfer ili pretovarna stanica koju, kao ni reciklažno dvorište, Tivat nema. U skladu sa državnim planom trebalo je da se formiraju reciklažna dvorišta, ali u njemu još uvijek nema transfer stanica, kažu u Komunalnom uz andu da će se i taj nedostatak uskoro prevazići na nivou države.