TOT na Oon fer4enciju Splendidu

TOT na Konferenciji za upravljanje destinacijama na Mediteranu

Turistička organizacija Tivat je uzela učešće na 2.Konferenciji za upravljanje destinacijama na Mediteranu koja se održava u Budvi,u hotelu „Splendid“ u periodu od 22.-24.06.2015.godine. Organizatori konferencije su UNWTO i Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore – saopšteno je iz TOTa.

Konferencija se bavi ključnim pitanjima kao što su:
1. pozicioniranje mediteranskih destinacija na svetskom tržištu
2. razvoj proizvoda, diversifikacije i inovacije kao sredstvo za poboljšanje kvaliteta i iskustva za posjetioce
3. krstarenje i pomorski turizam
4. Efikasno upravljanje

Kada se govori o Mediteranu mora se istaći da je to jedna od najposjecenijih regija u svijetu, bilježi jednu trećinu ukupnih dolazaka turista i četvrtinu ostvarenog prihoda od turizma u svijetu.
Konferencija se sastoji od više panel diskusija, gdje su panelisti promovisali svoje destinacije i govorili o tome kako partnerstva među zemljama mogu promovisati kvalitet i raznolikost proizvoda na Mediteranu. Panelisti na Konferenciji su bili predstavnici iz javnog i privatnog sektora iz Hrvatske, Slovenije, Kipra, Francuske, Grčke, Jordana, Španije, Portugalije i Turske.Svojim zanimljivim prezentacijama su nam prenjeli iskustva iz njihovih zemalja, ukazali na prednosti i nedostatke u odnosu na neke druge turističke destinacije.Akcenat je stavljen na to da posjedovanje prirodnog bogatstva nije samo dovoljno za razvoj turizma, već treba raditi na inovacijama i kvalitetu turističkog proizvoda kako bi se on u buducnosti više razvijao, ne bazirajući se samo na omasovljavanje turističke klijentele , već na stavljanje kvaliteta usluga na još viši nivo.

Prema podacima UNWTO je istaknut podatak da je u 2014. godini 343 miliona međunarodnih turista posjetilo Mediteran. Prema njihovim istraživanjima, dugoročna prognoza govori da će ovaj broj dostići 500 miliona u 2030.godini.

Turistička organizacija Tivat je takođe pripremila i propagandni materijal ,koji je dijelila učesnicima konferencije – kaže se u saopštenju TOTa.