Tivćani u proceduri određivanja naziva ulica, naselja i trgova

U skladu sa izmjenama Zakona o teritorijalnoj organizaciji, koji je na snazi od 31. januara, predsjednici opština su obavezni da Odluku o uređenju naziva ulica, naselja i trgova, donesu u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona, odnosno zaključno sa 2. martom.

Opština Tivat je već krenula u proceduru donošenja Odluke. Predsjednik Opštine Siniša Kusovac je formirao tročlano radno tijelo koje čine predstavnici Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost.

„Odluku kojom su uređeni nazivi naselja Opština ima još iz 2015.godine, a što se tiče ulica i trgova postoje takođe odluke koje su uređivale i tu oblast. Međutim, u međuvremenu su izgrađene i rekonstruisane nove ulice na kompletnoj teritoriji  kojima moramo da dodjelimo nazive“, kazala je sekretarka Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćja, Tatjana Jelić.

Komisija na terenu radi već nekoliko dana i terenski posao su skoro priveli kraju, a nakon toga slijedi administartivni dio aktivnosti.

„Zadak komisije je da uradi i terenske i administrativne poslove za potrebe predlaganja odluke čiji je donosilac predsjednik opštine. Odluka je o privremenim nazivima ulica i trgova pa je procedura urađena drugačije i sa znatno kraćim rokovima nego što je bio slučaj ranije“, objasnila je sekretraka resornog sekretarijata i naglasila da su rokovi dosta kratki jer se kompletan posao mora završiti zaključno sa 1.julom.

Obzirom da se radi o privremenim nazivima, imena će se davati po numeričkim i geografskim pojmovima iz konkretne jedinice lokalne samouprave. „To u praksi znači da ćemo koristiti imena koja su vezana za određeno područje, odnosno geografski naziv lokacije i broj bez nekih velikih izmjena“, objasnila je Jelić.

Zakonom je predviđeno da je brojeve za označavanje stambenih i poslovnih objekata nadležni organ dužan da odredi u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona,  određivanje brojeva za stambene i poslovne zgrade počeće od 2.marta.

S obzirom na rokove i datum stupanja zakona, a u cilju izvršenja tih obaveza, u postupku nabavke tabli sa nazivima naselja, ulica i brojeva stambenih i poslovnih zgrada, neće se primjenjivati odredbe Zakona o javnim nabavkama, kazala je Jelić.

foto: A. Markovic