Tivatska Skupština 29. decembra

Redovna peta sjednica Skupštine opštine Tivat održaće se 29. decembra sa deset tačaka dnevnog reda i uz direktan prenos na talasima Radio Tivta.

Od predloženih tačaka dnevnog reda najveću pažnju privlači predlog odluke o budžetu opštine za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 16.945.200,00 eura

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

  1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Tivat za 2020.godinu
  2. Predlog Odluke o budžetu opštine Tivat za 2021.godinu
  3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu cijene usluga DOO „Vodovod i kanlizacija“ Tivat za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2021.godinu
  4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cijenu usluge „PPOV Kotor Tivat“ DOO Tivat za upravljanje komunalnim otpadnim vodama-prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2021.godinu
  5. Plan i program rada DOO „Autobuska stanica“ Tivat za 2021.godinu
  6. Plan i program rada Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2021.godinu
  7. Plan i program rada DOO „Brand New Tivat“ za 2021.godinu
  8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe izjavljenje na presudu Osnovnog suda u Kotoru posl.br P.681/15/15 od 16.11.2019.godine
  9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe izjavljenje na presudu Osnovnog suda u Kotoru posl.br P.264/15/15 od 25.12.2019.godine
  10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe izjavljenje na presudu Osnovnog suda u Cetinju posl.br P.180/19 od 31.08.2020.godine

Na sjednici Skupštine obavezno je nošenje zaštitnih maski i  poštovanje svih ostalih mjera i preporuka IJZ.