Tivat u IV grupi

Institut za javno zdravlje Crne Gore objavio je vrijednosti 14-o dnevnih stopa kumulativne incidencije za sve opštine, za period od 1.01. u 00:00h do i zaključno sa 15.01. 2021. u 24:00h:

Sistem semafora je informativnog karaktera i predstavlja mjeru epidemiološkog rizika obolijevanja.

U prvoj klasi, do 400 oboljelih na 100 hiljada stanovnika su Gusinje, Petnjica, Plav, Mojkovac, Žabljak, Šavnik, Ulcinj i Tuzi; u drugoj, od  400-799: Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Herceg Novi, Kolašin i Andrijevica; trećoj klasi

od 800-1.199: Pljevlja, Berane, Plužine, Kotor, Bar i Nikšić.

Cetinje, Tivat, Budva i Podgorica imaju incidencu od 1200 i više.