Tivat nema bezimenih ulica

U Tivtu je u organizaciji opštiunskog Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost u toku podjela tablica sa kućnim brojevima.

Opština, odnosno resorni sekretarijat nabavila je 5 500 tablica sa kućnim brojevima, kazala j sekretarka za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikanost Tatjana Jelič navodeći da je jedan dio već podijeljen ili će biti podijeljen preko mjesnih zajednica Tivat centar, Lepetane, Gradiošnica, Krašići i Radovići.

Za očekivati je da su svi predsjendici MZ u kontaktu sa građanima iz njihovih naselja i da će im omogućiti da preuzmu kućne brojeve, kazala je Jelić.

Jelić  je navela da i dalje stoji obavješenje da građani  u vremenu od 9 -14 sati mogu u Sekretarijat preuzeti tablice sa kućnim brojevima. To se odnosi na ulice: Bradaševo, Brštin, Bradaševo I, Bradaševo II, Bradaševo III, Bradaševo IV, Kava, Kava I, Komat, Dumidran, Dumidran I, Dumidran II, Dumidran III, Dumidran IV, Dumidran V, Dumidran VI, Gornji Dumidran, Gornji Dumidran I, Lorovina, Donje Seljanovo, Kotorska, Pijavica, Pijavica I, Ruljina, Gornja Ruljina, Ruljina I, Ruljina II, Donja Lastva I, Donja Lastva II, Donja Lastva III, Donja Lastva IV i ulica Sedmi kvart.

Manji broj tablica ostao je nepodjeljen od prethodne podjele – oko 600, dok se preostali dio do 5 500 odsnosi na nove nabavke tablica koje su stigle u proteklih mjesec dana. U Sekretarijatu su obavili administrativni dio posla kako bi se brojevi podjelili svim građanima. I trenutno ih podijeljeno oko 700.

Ulice koje nisu imale nazive dobile su privremna imena prije par mjeseci tako da sve ulice na području Tivta sada imaju nazive što je u skladu sa novim Zakonom o teritorijalnoj organizaciji. Ukoliko u narednom peridu bude potrebe ili inicijativa za promjenom o tome će odlučivati Skupština, navela je sekretarka i pozvale građane da se informišu i dođu po svoj broj ili u MZ ili u Opštinu.

Utvrđeni su privremeni nazivi za 54 ulice, koliko je prema procjeni Komisije koja je radila na tim poslovima, ocijenjeno da trenutno nedostaje, navedeno je iz Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost, koji vodi evidenciju o nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima stambenih i poslovnih objekata.

„Prema tome Tivat nema više ulica bez naziva, sve su pokrivene odgovarajućim odlukama, a postavljene su i table sa nazivima na terenu“, naglasila je Jelić.

Preuzete tablice građani su u obavezi da postave na svojim objektima na način da su vidljive iz ulice kojoj objekat pripada, a imaju i obavezi da prijave i promjenu adrese nadležnom MUPu, saopšteno je iz Sekretarijata.