Tivat među osam opština koje uopšte nemaju poreski dug

Ukupni dug opština, javnih preduzeća i ustanova obuhvaćen reprogramom iznosio je 90.032.195 eura, a dospjele obaveze redovno servisiraju sve opštine. Izuzetak je prijestonica Cetinje, koja se od početka pandemije suočila sa poteškoćama u poslovanju, pa bilježi blago kašnjenje, kazao je za Pobjedu direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša.

Kroz reprogram je naplaćeno 24 miliona eura. Opštine Budva i Bar su u cjelosti izmirile reprogramirane obaveze, te predstavljaju i najbolji primjer stabilizacije javnih finansija na nivou lokalne samouprave. Kašnjenje u plaćanju evidentno je kod opština Bijelo Polje, Ulcinj i prijestonice Cetinje. Opština Pljevlja je nakon intenzivnih napora Poreske uprave i stalne komunikacije sa rukovodstvom opštine, uspostavila dinamiku uplaćivanja po jedne zaostale obaveze prilikom isplate svake zarade, rekao je Mugoša. Opštine koje uopšte nemaju poreski dug su Glavni grad Podgorica, Herceg Novi, Tivat, Gusinje, Plužine, Kotor, Petnjica i Tuzi, i koje kao takve predstavljaju primjer ekonomičnog i odgovornog upravljanja finansijama i servisiranja dospjelih poreskih obaveza, istakao je Mugoša.

Poreski inspektori su u prošloj godini „namakli“, odnosno utvrdili dodatne poreske obaveze od 27,5 miliona eura od čega po osnovu PDV 12,5 miliona. Privrednom sudu su podnijeli 76 prijedloga za pokretanje stečaja protiv firmi sa ukupnim dugom od pet miliona eura.

Opštine sa lokalnim preduzećima i javnim ustanovama predstavljaju kategoriju obveznika koji su od vitalnog značaja za funkcionisanja lokalne samouprave i u direktnoj funkciji građana, ali je, uprkos tome, potrebno uspostaviti veći stepen poreske discipline, naglasio je Mugoša.