01-05

Tivat kroz novinsku građu-1.maj

01.05.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Glas Boke“, br. 223, str. 5, 01.05.1937.g.
Skupština Zadruge državnih službenika za nabavku namirnica u Tivtu
U nedjelju prije podne pod pretsjedništvom g. Valerijana Ružića, održala je svoju prvu godišnju skupštinu Zadruga držav. službenika za nabavku namirnica u Tivtu.

Iz izvještaja upravnog odbora, koji je pročitao sekretar g. Mirković, vidi se da je rad ove ustanove za prošlu poslovnu godinu bio vrlo plodan i koristan.
Zadruga je osnovana koncem 1935 g. od samih 27 članova. Otpočela je sa poslovanjem 16 januara 1936 g. Sretnim izborom prve uprave Zadruge riješila se i sama sudbina njenog daljnjeg razvoja. U prvom polugodištu njenog poslovanja broj zadrugara penje se na 106, da bi se do konca godine popeo na 320.
Promet ove zadruge u prošloj godini također je vrijedno da se zabilježi. Prosječno u jednom mjesecu promet je iznosio oko 131.000 dinara. Ukupna suma prodate robe za gotovo iznosila je u 1936 g. Din 475.000, a na kredit oko 1,100.000 dinara. Bruto višak na prodatoj robi iznosi 7.97 %. Čisti višak iznosi Dinara 42.895,76, odnosno 2.93 % od prometa. Prema odluci Glavne skupštine, od čistog viška votiraće se 34 % za fondove Zadruge, a 56 % povratiće se zadrugarima u vidu ristorna (2 % na kupljenu robu u 1936 g.).
Skupština je ovakav iscrpni izvještaj primila sa zadovoljstvom, nakon čega se razvila opširna diskusija.
Pošto je izvještaj upravnog i nadzornog odbora primljen jednoglasno i data razrješnica dosadašnjoj upravi, prešlo se na izbor nove uprave. Uglavnom uprava je ostala ista popunjana sa g. Krstović Franom i g. Vlahović Dušanom.

„Pobjeda“, br. 17, str. 2, 01.05.1946.g.
Radni napori radnika i namještenika Narodne Republike Crne Gore u toku prvomajskog takmičenja
Mjesno sindikalno vijeće – Tivat dalo je za obnovu zemlje do 1 aprila 77.224 radna časa. Radnici Arsenala u Tivtu učinili su herojske podvige u osposobljavanju svog preduzeća. Gotovo sve mašine u preduzeću su osposobljene. Proizvodnja je prevazišla predratnu i svakim danom se povećava. Rad u ovom preduzeću liči na košnicu pčela, koje marljivo rade. Izvršena je velika opravka brodova, kao i vađenje istih iz mora. Na polju usavršavanja mašina zapaža se i ovdje poneki uspjeh, kojim se produkcija povećala na pojedinim mašinama za 20 do 30 % – Fabrike cigala su prevazišle predratnu normu. Uopšte, proizvodnja se razvija dobro. – Za Partiju dato je 925 radnih sati. …