09-04

Tivat kroz novinsku građu-9.april

09.04.Iz Opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Politika“, br. 7166, str. 8, 09.04.1928.g.
Dolazak naših prvih sumarena
Herceg Novi, 8 aprila
Jutros u 6.30 sati pojavili su se na tri morske milje daleko pred ulazom u bokeljski zaliv naši prvi sumareni „Nebojša“ i „Hrabri“, sa opskrbnom lađom naše mornarice Hvar. Naše ratne jedinice stacionirane pred Đenovićem i Baošićem spremile su se za izlaz zajedno sa jednom eskadrilom od 11 hidroavijona.

Tačno u 7 časova doplovio je pred Đenović motorni čamac sa komandantom Boke Kotorske generalom Milojevićem i ostalim predstavnicima civilnih i vojnih vlasti. U zalivu njemu u susret isplovio je torpiljer broj 1 na kome se nalazio komandant mornarice admiral g. Prica sa svojim štabom. Pošto se general Milojević ukrcao na Admiral-torpiljer, signali su dali znak za kretanje. Admiralsku lađu pratili su torpiljeri broj 6 i 7 i minonosci „Labud“, „Kobac“ i „Soko“. Na „Kobac“ je bio primljen i izvestilac „Politike“.
U 7.30 časova zapažene su na horizontu konture „Hvara“ a malo zatim i konture sumarena. Nad flotilom letele su dve grupe hidroavijona koje su se brzo približavale cilju.
Tačno u 8.10 časova na „Kobcu“ prva komanda pozdrav desno. Posada se postavila u stroj na desnom boku gde je morao proći „Hvar“ a zatim „Nebojša“ i „Hrabri“ sa torpiljerom minonosaca i podmornica. Zaorio se poklik Hura! U tom času iz avijona pušteni su na sumarene lovorovi venci, a mornarska je muzika intonirala državnu himnu. Zatim je čitava eskadrila pod vođstvom torpiljera broj 1 krenula prema Tivtu u svečanom raspoloženju, jer su ovo prvi vesnici naše obnovljene snage na Jadranu.
U tivatsko pristanište bili su pušteni samo pozvani. Admiral Prica održao je oduševljen patriotski govor o značaju ove najnovije tekovine naše ratne mornarice. Admiral Prica završio je govor poklikom Nj. V. Kralju Aleksandru što je posada propratila trokratnim „Živeo!“

„Glas Boke“, br. 270, str. 1, 09.04.1938.g.
30 marta u Tivtu
Tivat, glavna baza naše Ratne mornarice, proslavio je dan 30 marta, kada je porinut u more Kr. brod „Zagreb“. Tivatska općina posebnim proglasom pozvala je svoje građane da okite zastavama svoje domove prilikom ovog historijskog datuma naše mlade ratne mornarice, kojem su se pozivu jednodušno odazvali svi mještani. U slavu ovoga dana pomorski arsenal nije radio, a tako isto ni druge privatne ni državne ustanove. Radnje su također mirovale, tako da je Tivat davao veoma svečan izgled.