08-06

Tivat kroz novinsku građu, 8.jun

08.06.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Pobjeda“, br. 136, str. 2, 08.06.1949.g.
Članovi podružnice Glinene industrije u Tivtu uredili prostorije za radničku kuhinju i menzu
Tivat, 7 juna
Sindikalna podružnica građevinara Glinene industrije u Tivtu postiže dobre rezultate u svom radu.

Radnici su u toku ove godine proširili prostorije svoje menze i pristojno ih uredili, tako da ona spada u red naših najljepših radničkih menza. Oni su, pored toga, uredili nove prostorije za kuhinju, magacin za hranu i radnički bife. Takođe je napravljen namještaj za crveni kutić u kojem je smještena tvornička biblioteka sa oko 200 komada raznih knjiga i brošura, radio aparat i nekoliko šahovskih garnitura. Pored toga, članovi ove podružnice su zasadili oko 500 komada stabala kanadske topole, eukaliptusa i bagrema, čime će za nekoliko godina biti uljepšana okolina preduzeća.
No, podružnica je pravilno shvatila da je njen najvažniji zadatak unapređenje proizvodnje, ispunjenje proizvodnih zadataka i radnih normi. U tom pravcu postigla je dobre uspjehe. Plan proizvodnje, po obimu, dosada je ostvaren za 90 otsto, što predstavlja uspjeh kada se ima u vidu da preduzeće nije proizvodilo polufabrikat materijala čitav mjesec dana zbog kvara na mašininama, koje su zbog toga bile u opravci. Peć ni ove godine uopšte nije bila pregašena. Tako ona neprekidno radi već skoro tri godine, što je jedinstven primjer od postanka ovog preduzeća. Zalaganjem ložača na kružnoj peći uspjelo se da se ubaci pijesak ispod ventila u peći u vremenu kada je ona radila. Ovo je mnogo doprinijelo ispunjenju proizvodnog plana, jer se inače peć morala pregasiti. Sada se izvode radovi na izgradnji nove rampe sa donje strane tvornice, čije će podizanje doprinijeti smanjenju troškova oko prevoza zemlje i ugljena sa pristaništa.
Po pitanju proizvodnje slabost je kako podružnice tako i uprave preduzeća, što nijesu povele veću brigu za preorijentaciju ciglane u Krtolima na krečanu. Zbog toga su ovi radovi zakasnili, a mogli su se na vrijeme izvršiti.
Higijensko-tehmička zaštita rada u mašinskim postrojenjima i radionicama zadovoljava, ali po ovom pitanju sindikalna organizacija treba da pokloni veću pažnju zaštiti radnika koji rade u kružnoj peći pod velikom temperaturom. Bilo bi korisno kada bi se za ove radnike postavio ventilator, koji bi smanjivao preveliku vrućinu.
Ishrana radnika u radničkoj menzi zadovoljava. Poboljšanju hrane doprinijela je tvornička ekonomija na kojoj je zasijano oko 8000 kgr krompira, nešto povrća i na kojoj se gaji nekoliko komada svinja. Stanbenom pitanju nije posvećena potrebna pažnja. Radnički stanovi ovog preduzeća u Tivtu bili su završeni još oktobra prošle godine. Nedostajalo je samo nekoliko brava, šaltera, kada za kupatilo i školjki za klozete, pa da stanovi budu predati na upotrebu preduzeću. Međutim, ni do danas ovaj materijal nije nabavljen i ovi udobni stanovi ostaju neiskorišćeni. Ovim pitanjima podružnica treba da se više pozabavi, jer za sve radnike u preduzeću stanbeno pitanje nije uspješno riješeno. Podružnica je posvetila punu pažnju snabdijevanju radnika odjećom i obućom. Tako je u toku ove godine radnicima raspodijeljeno oko 300 pari čizama, gumenih opanaka i kožnih cipela, a svi su radnici dobili radna odijela.
Članovi ove podružnice pokazuju naročito interesovanje za rad u klubu Narodne tehnike koji je formiran pri preduzeću. U proteklom vremnu, članovi ove podružnice dali su 4 priredbe po okolnim selima i time doprinijeli ppularizaciji Narodne tehnike na selu. Kulturno-prosvjetni i vaspitno-politički rad treba pojačati održavanjem predavanja i političkih informacija za radni kolektiv.
Š. R.