06-04

Tivat kroz novinsku građu-6.april

06.04.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Novo doba“, br.80, str. 5, 06.04.1923.g.
Javna zahvala
Svoj našoj svojti, prijateljima i srodnicima, koji nam osobno ili pismeno izraziše saučešće prigodom preteškog udarca koji nas je zadesio preranom smrti naše predrage kćerke, odnosno sestre
Jelke T. Tomanović
izričemo srdačnu zahvalu.

Osobitu harnost dugujemo dr. Filipu Lazareviću koji se u dugoj i teškoj bolesti njenoj svojski i požrtvovano zauzimao, e da je izbavi od neumitne smrti.
Također hvala prečasnom parohu Iliji Taliću koji je pokojnicu sahranio. Podjedno pak vječitu zahvalu dugujemo upravi „Jugoslovenskog Doma“ u Lepetane i svim njegovim članovima, koji su se prijateljski i svojski zauzimali da sprovod mile pokojnice uljepšaju i uveličaju.
Isto tako osobita hvala gospođici učiteljici Luketa i mjesnoj omladini koji su milu pokojnicu do vječne kuće otpratili i vijence poklonili.
Napokon hvala svim našim mještanima i susjedima.
Lepetane, 26. marta 1923.
Ožalošćena porodica

„Zetski glasnik“, br. 28, str. 3, 06.04.1935.g.
Godišnje skupštine sokolskih društava
U današnjem broju nastavljamo sa donošenjem imena časnika izabranih na godišnjim skupštiama sokolskih društava.
U Tivtu
Starešina g. Franjo Les, zamjenik g. Šime Rajčević, načelnik g. Vlako Kureš, zamjenik g. Rudolf Keržan, načelnica g- ca Nevenka Kovačević, zamjenica g. Vjera Simić, tajnik g. Đuro Mirković, prosvjetar g. Miho Borčić, blagajnik g. Julio Legat, zamjenik f. Ferdo Filipović, ekonom g. Franjo Somer.