30.06

Tivat kroz novinsku građu, 30.jun

30.06.Iz opštinskog arhiva, Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Boka“, br.100, str. 2 i 3, 17/30.06.1909.g.
Vidovdanska proslava na Prevlaci
… Ovogodišnja proslava na Prevlaci odmakla je nad ostalima, u koliko je proslavi izvolio učestvovati Preosv. naš Gospodin Episkop Dositej Jović, koji je stigao na Prevlaku još za rana, prije 8 sati.

Neopisivo je oduševljenje, kojim su krtoljski općinari, predvođenim svojim zaslužnim načelnikom g. Bogdanom Barbićem pričekali Preosv. Gosp. Episkopa, koji je, pošto se je pomolio u sv. Hramu, lijepim govorom punim hrišćanske ljubavi i patrijotizma pozdravio okupljeni dio pobožne pastve svoje. Do 10 sati pridolazio je narod i sveštenici iz okolnih sela i varoši. A u 10 sati započe sv. liturgija, po svršetku koje izgovorio je lijepu besjedu, punu rodoljubivih misli i pouke mjesni sveštenik preč. g. Jovan Boreta.
… Poslije litije narod se je razišao po Prevlaci. Mlađarija uhvatila se u kolo, uz svirku muzike razdragano poskakujući. Stariji uživajući u radosti podmlatka svojega, vođahu ozbiljne razgovore o srpskoj prošlosti, o žalosnoj sadašnjosti, ističući krasne pojave posljednjih dana, u kojima se je, izgleda, krenulo korisnom zajedničkim radom na privrednom polju. Iz svačijih usta mogao si čuti naročite hvale onima, koji pokrenuše misao da se ne daleko od Prevlake podigne onako veličanstvena zgrada za Glinenu Industriju, koja će ako Bog da Boki velike koristi donijeti.
… Zgriješio bih, kad ne bih na svršetku ovog mog kratkog opisa lijepe ovogodišnje Vidovdanske proslave zamjerio nekim krajevima naše Boke, koji se oglušiše pozivu krtoljske općine, a oštro pri tom osudio uparvu „Bokeške Plovidbe“, koja je radi koristi svoje činjela u dva puta izlet od Kotora do Prevlake, ali nije pri povratku izletnika do Kotora, opet radi nečiste špekulacije, htjela staviti im na raspoloženje dva svoja parobrodića, već samo jednog, tako da su izletnici sasvim stiješnjeni bili. Ne može se, a da se ne zamjeri poduzetnicima gostioničarskog obrta na Prevlaci, jer je bio ispod svake kritike. Korisna preporuka za dogodišnje odbornike Vidovdanske proslave.

„Glas Boke“, br. 82, str. 3, 30.06.1934.g.
Tivat
Gospodin Vilko Lepeš, Mr. Ph. iz Tivta, da počasti uspomenu blagopokojnog Pavla Peručića biv. Mr. ph. iz Zagreba, mjesto vijenca na odar položio je u korist Fonda za potpomaganje siromašnih učenika u Tivtu iznos od Din. 150-.
Društva se najtoplije zahvaljuje plemenitom darovatelju a pokojniku laka zemlja.