03-05

Tivat kroz novinsku građu- 3.maj

03.05.Iz opštinksog arhiva Tivat kroz novinsku građu-1838-1950

„Novo Doba“, br. 102, str.2, 03.05.1923.g.
Kraljica u Boki Kotorskoj.
Tivat, 27.aprila.
N. V. Kraljica Marija sa N. V. Kraljicom Majkom i grčkom princezom Irenom posjetila je dne 22. ovog mjeseca u 3 sata poslijepodne ovo mjesto, iskrcala se iz topiljarke broj 15 na veliki gat arsenala ratne mornarice, gdje su je dočekali predstavnici ratne mornarice.

Mjesne građanske vlasti, korporacije i općinstvo, kojemu nije bio dozvoljen pristup u arsenal, bilo je poredano duž ceste na izlazu istoga, gdje je željno iščekivalo da što prije vidi svoju jugoslovensku Kraljicu. Na čelu nepregledne mase građanstva stajao je naš omiljeni Sokol sa članovima i članicama u svečanoj odori.
Kad je Kraljica izašla kroz arsenalska vrata, mora da je na nju silno djelovala slikovita povorka građanstva, jer se opazilo da joj se isti tren lice veseljem oblilo. Prvi joj je nazvao dobrodošlicu mjesni župnik, za njim starosta općine, a onda starosta Sokola. Ona je najljubaznije svima zahvalila, dajući im ruku, a kad je glazba naša odsvirala narodnu himnu, tada aklamiranju naroda nije bilo kraja. Tri učenice u narodnoj nošnji predadoše svakoj visokoj gospođi po kitu cvijeća, kojima ljubazno zahvali i uputi se kroz špalir sokola i sokolica, članova bokeške mornarice u svečanoj starinskoj nošnji, djevojaka u mjesnoj narodnoj nošnji, školske mladeži sa njihovim nastavnicima i mnoštva naroda, svakim korakom burno pozdravljena u divni park naše ratne mornarice. U parku je Kraljica sa svojom svitom malko otpočinula, te se opet burno pozdravljena kroz isti špalir povratila na torpiljarku, i više nije bilo sile, koja bi zaustavila bujicu građanstva, da za svojom Kraljicom ne prodre kroz vrata arsenala, već se ko lava razlilo za njom i na gatu je stalo frenetično klicati i pozdravljati. Kraljica neprestano odzdravljaše sa torpiljarke sve dok se nije izmakla iz luke.
Bio se je pronio glas da će „Karađorđe“ sa Kraljicama 26. aprila na povratku iz Bara ovdje prenoćiti, pa je naše Sokolsko društvo inicijativom svog poduzetnog staroste Ivovića improviziralo čarobnu „venecijansku noć“, uz još čarobniju opću rasvjetu. Četiri ladje okićene cvijećem i zelenilom čekahu na dolazak parnog broda.
Jedna je lađa imitirala holandenski mlin, druga je prikazivala kraljevski prijesto sa slikom Kraljice, treća je predstavljala kineski most sa kineskim kolibicama, a četvrta piramidu.Sva izradba na lađama bila je u jugoslovenskim bojama, a nakit od vijenaca i ruža narodne-šare. Noć je odmicala, a brod ne dolazaše. Najednom se čuje da je Kraljica u Zelenici, a tada sokolice, sokoli, tamburaški zbor s pjevačkim zborom krenu u Zeleniku. Stignuvši tamo sa rasvijetljenim lađama, bacajući vatromete u blizini „Karađorđa“ izvedoše koncerat po programu. Kraljica je s broda živim interesom promatrala ovaj divni prizor i vidljivo zadovoljna, pozdravljala Sokole, koji joj na svrsi uskliknuše tri puta zdravo.