03-04

Tivat kroz novinsku građu-3.april

03.04.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Jadranska Straža“, br. 4, str 86, 04.1926.g.
Tivat
kap. Rozman.
Uprava podružnice izvještava, da je njen blagajnik i jedan od najagilnijih i najoduševljenijih članova, admin. kapetan 2. kl. Dragutin Rozman, naglo preminuo na 18. februara t. g.

Bilježeći ovu tužnu vijest, Centrala se s pijetetom sjeća svog mrtvog saradnika i skupa sa njegovim drugovima iz podružnice kliče mu: Vječna pamjat!
Kinematograf.
Ranije smo javili o akciji preduzetoj sa strane uprave podružnice oko dobave kinematografa, kako bi se našim mornarima i arsenalskim radnicima pružilo jedno sredstvo razonode i pouke. Sada je akcija sa uspjehom završena i kroz kratko vrijeme otvorit će se kino sa redovitim prikazivanjem.
Sabrane markice.
Podružnica je poslala za naš filatelistički odsjek jednu količinu maraka, koje je sakupio blagajnik, pok. kap. Rozman.

„Jadranska Straža“, br. 4, str. 120, 04.1928.g.
Kretanje jedinica.
Jedinice Kr. Mornarice vršile su i u poslednjim mesecima svoje školske vožnje i vežbanja, tako n. pr. grupa torpiljarki, minonosci i manje jedinice. I pomorsko vazduhoplovstvo bilo je vrlo aktivno. Pored školskih letova u Boki Kotorskoj izvršeni su često preleti duž obale. Jedan oveći hidroplan srušio se nesrećom 26 januara.
Naši su pomoćni brodovi kao obično plovili duž obale. Kr. brod „Moćni“, remorker sa izvesnim uređajem za spasavanje, uspeo je 21. januara o. g. da spasi nasukanu jahtu „Sonqueror“ amerikanske zastave, kako podrobno donosimo na drugom mestu.
U Mornarskoj Komandi u Tivtu nastupio je u januaru veći broj mornara-đaka svoje službovanje na skraćenom roku u Mornarici. Za ove đake, od kojih će jedan deo postati rezervni oficiri, predviđeno je naročito školovanje.