--29.5.a

Tivat kroz novinsku građu, 29.maj

29.05.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Glas Boke“, br. 227, str. 3, 29.05.1937.g.
Tivat treba dječje zabavište
Obzirom da je Tivat od oslobođenja postao jedno od najživljivih mjesta u bokokotorskom bazenu, osjeća se potreba rada na njegovom unapređenju i na zadovoljenju mnogih potreba njegova pučanstva.

Kao prva ukazuje se potreba da se u novoj školskoj godini otvori dječje zabavište. U Tivtu danas živi najveći broj državnih službenika u Boki Kotorskoj, a da i ne govorimo o broju uposlenog radništva. Molimo nadležne da se ovom pitanju posveti puna pažnja i na vrijeme poduzme sve potrebno, kako bi se dječje zabavište u Tivtu moglo bez odlaganja sa novom školskom godinom otvoriti.

„Glas Boke“, br. 227, 29.05.1937.g.
„Arsenal“ (Tivat)- „Crnogorac“ (Cetinje) 2:1 (1:1)
Odigrana prvenstvena utakmica između prvaka C.N.P. „Crnogorca“ i „Arsenala“, završena je više nego sigurnom pobjedom bolje momčadi. „C“ je potpuno zakazao. Nije dao ni približnu igru svojih prošlih igara; forvard je forsirao samo igru kroz trio, zapuštajući krila, a obrana je vrlo često kiksala.
„A“, iako je dao bolju igru od prvaka, nije zadovoljio, naročito je halfes linija često plivala.
Kod „A“ istakli su se odličnom igrom Ferić, Bakotić i Ogrizović, kojima se i ima zahvaliti pobjeda.
Šteta što „A“ zapostavlja svoje mlađe igrače, koji su mnogo bolji od ispucanih starih igrača.
Igra je bila nadasve živa i oštra bez mnogo tehničkih poteza. Nastojalo se što kraćim putem doći do gola. Igra je bila skroz prvenstvena a igrači su imali i priličnu tremu. …

„Glas Boke“, br. 227, str. 3, 29.05.1937.g.
Tivat
Nakon utakmice „Arsenal- „Crnogorac“ Građanska muzika priredila je na pristaništu Staničić prvi ovogodišnji proljetni koncert. Tivat je imao pravi gradski izgled. Pored novopodignutih zgrada, koje su sagradili g-g Berberović i Botica, razvila se uz duž cijele obale šetnja mnogobrojnog svijeta, dok su kavane, pred kojima su bili postavljeni brojni stolovi, bile posjećene toliko, da se nije moglo dobiti ni jedno slobodno mjesto. Poželjno bi bilo da se ovi koncerti održavaju što češće.
*
Diletantska sekcija Pjevačkog društva „Ljudevit Gaj“ dala je u subotu u prostorijama „Jadranske straže“ u Tivtu „Graničare“. Posjeta je bila jako slaba, a i sama gluma nije bila na onoj visini kao što je bila u Lastvi. Vjerovatno da je slaba posjeta uticala na raspoloženje diletanata.