28.3

Tivat kroz novinsku građu-28.mart

28.03.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Novo doba“, br. 75, str. 6, 28.03.1930.g.
Velike pomorske priredbe ove godine na Jadranu
… Pored toga ove se godine u Dubrovniku vrši predaja zastave, koju dubrovačka Jadranska Straža daruje podmornici „Smeli“.

Zatim obl. o. dubrovački održava svoju oblasnu skupštinu u Tivtu, kojom prilikom će se izvršiti svečano otvorenje prvog doma Jadranske Straže u Tivtu. Taj dom sagrađen od same J. S. u Tivtu uz pripomoć Izvršnog odbora biće žarište čitavog nacionalnog i društvenog rada u Tivtu. Ima i svoj kino. …

„Glas Boke“, br. 118, str. 3, 28.03.1935.g.
Parna pekara u Tivtu sa potrebitim spravama, elektrikom, vodovodom i dva magazina unajmljuje se uz povoljne uvjete od 1 aprila 1935.- Za pobliže informacije obratiti se Dušanu V. Sekuloviću, Kotor.