28-04

Tivat kroz novinsku građu- 28.april

28.04.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Almanah- Šematizam Zetske banovine“, str. 334, 467-469, 1931.g.

Naziv opštine    Sedište   Broj stanovnika   Broj domaćinstava
Krtolska          Radovići           493                264
Lastovska       Donja Lastva     1050              193
Tivatska         Tivat                  2200              258

Srez boko-kotorski- 53 škole, 97 odelenja, 104 nastavnika, 3525 đaka

 

Bogdašić
Upravitelj: Petković Ivo
Učiteljica: Štambuk Karmela

Kavač
Upravitelj: Živković Dušan

Lastva Gornja
Upravitelj: Marković Krsto

Lastva Donja
Upravitelj: Talajić Josip
Učiteljica: Jeftanović Olga

Lepetane
Upraviteljica: Borovskaja Natalija

Radović
Upravitelj: Lakičević Marko
Učitelj: Barbić Vaso

Tivat
Upravitelj: Rajčević Šimun
Učiteljice: Avlić Marica, Rajčević Vjekoslava, Stranić Ruža, Bućan Jelena, Merlo Vinka, Matičević Nela