27-3

Tivat kroz novinsku građu-27.mart

27.03.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Novo doba“, br. 71, str. 4, 27.03.1922.g.
Izjava!
kojom potvrđujem, da o mojoj aferi sa arsenalskim višim meštrom Vjekoslav Pezdić, koja se zbila u Tivtu dne. 4. marta o. g., sam jedino ja kriv i da smo ovime sporazumno riješeni od svake svađe.
A. Donat

 

„Vreme“, br. 4034, str. 4, 27.03.1933.g.
Admiral g. Prica o dve najveće pomorske borbe našega veka
Borba kod Cušime i borba kod Skagerkana
Beograd,
Juče je na Narodnom univerzitetu održao svoje drugo predavanje admiral u penziji g. Prica.
On je govorio o pomorskom ratu u sadašnjem veku, počinjući sa bitkom kod Cušime, koja se odigrala u noći između 26 i 27 maja 1905 godine u korejsko- japanskim vodama. …
… Posle Cušime rastu oklopi brodova do neslućenih razmera, pa prema tome i tonaža oklopnjača. U tome dolazi Svetski rat, u kome se odigrava najveća pomorska bitka u istoriji, bitka kod Jitlanda, kako je Englezi zovu, ili bitka pred Skagerakom, prema nemačkom nazivu, maja 1916. godine. …