27-05

Tivat kroz novinsku građu, 27.maj

27.05.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Glas Boke“, br. 27, str. 3, 27.05.1933.g.
Krtoli
Prva bokeška glinena industrija započela je sa fabrikacijom svojih proizvoda u ovoj sezoni. Nastavak rada u ovoj našoj fabrici svako je pozdravio, jer je time data mogućnost zarade brojnim radnicima. Tigle i opeke će se moći nabavljati početkom juna o. g.

 

„Glas Boke“, br. 27, str. 3- 4, 27.05.1933.g.
Koncerat kotorskog „Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo“ u Tivtu.
20 maja, o. g., priredilo je srpsko pjevačko društvo „Jedinstvo“ pod Previšnjim Pokroviteljstvom Nj. V. Kralja Aleksandra I, svoj prvi vokalni koncerat u Tivtu, u dvorani Doma Jadr. Straže.
Ovaj pjevački korpus impozantno je nastupio otpjevavši pred izvedbom programa državnu himnu, koju je oduševljena publika popratila spontanim burnim aplauzom.
„Jedinstvo“ nas je ugodno iznenadilo svojim sastavom kao i besprikornom, umetnički doteranom izvedbom programa.
Izjednačenost glasova, dobro diferencirana dinamika, fraziranje, kao i tehnika dihanja, vrle su odlike tog hora, koji predano sledi intencijama svog vrsnog horovođe. Glasovni materijal izvrstan je, a osobito mu se ističu izjednačeni svijetli soprani i fundamentalni basi, dok su mu srednje dionice ponešto slabije.
Sastav programa bio je raznovrstan a oduševljena publika nije štedila s priznanjem i aplauzom, pa su se pojedine tačke morale opetovati.
Solisti, gđa. grofica Golovina i g. Mojsijenko, rešili su svoju zadaću sa potpunim uspehom, dok se kod g. Marijenko mogla primetiti mala indispozicija.
Bez svake sumnje glavnu zaslugu za potpun uspeh ovoga koncerta ima sudski savetnik g. Šulić Antun, dirigent „Jedinstva“, koji je program savjesno spremio i hor umetnički doterao. Njegov nastup odaje nam solidnog muzičara i rutiniranog zborskog dirigenta. Sem toga čuli smo i dvije njegove kompozicije, koje su izazvale posebno odobravanje.
G. Šulić može biti zadovoljan s ovakovim njegovim uspehom, a mi želeći „Jedinstvu“ da i u buduće ostane na svojoj tradicionalnoj visini, bićemo zaista blagodarni da nas doskora ponovo poseti, i po mogućnosti s programom, koji će doneti zborove najistaknutijih domaćih autora. Na taj način pružio bi priliku, da se i ovdašnja publika upozna sa bogatom jugoslovenskom zbornom literaturom, u koliko to do sada nije.
Ovdašnje pjevačko društvo „Jadran“ poklonilo je g. Šuliću kitu cvijeća, a g. Šulić zahvalio se sa nekoliko toplih riječi, istaknuvši, kako je „Jedinstvo“ sretno, što je naišlo na takav lep i srdačan odaziv sa strane građanstva ubave varošice Tivat.