27.06

Tivat kroz novinsku građu, 27.jun

27.06.iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838 – 1950.

„Glas Boke“, br. 182, str. 4, 27.06.1936.g.
Osnivanje voćarske Zadruge u Krtolima
Krtole imaju vrlo lijepe uslove za razvijanje voćarstva i vinogradarstva. Ovo bi razvijanje mnogo brže i racionalnije išlo putem zadruge, pa je poljoprivredni referent g. Jovović odmah počeo da priprema treren za osnivanje jedne ovakve zadruge, našavši podesne prilike i ljude, kod kojih je se naišlo na razumijevanje, pa se već u maju o. g. mogla održati osnivajuća skupština, na koju je došlo u Đuraševiće dvadeset i dva svijesna zemljoradnika.

Svi su oni poslije opširnog predavanja polj. referenta o zadrugarstvu, sa oduševljenjem pristupili zadruzi, te je toga dana osnovana „Voćarska zadruga“ u Krtolima, sa sjedištem u Đuraševiću. Ovo je prva zadruga ove vrste (najpotrebitije) u našem srezu.
Sa skupštine je upućena pozdravna depeša Nj. V. Kralju Petru II, sinu neumrlog Viteškog Kralja- najvećeg zadrugara, kao i Banu g. Sočici.
Zadruga će se baviti unapređivanjem voćarstva i cijelim radom što spada u ovu vrstu, kao i unapređivanjem vinogradarstva.
Zadruga ima uslova za razvijanje, a sudeći po vrijednosti samih zadrugara, zadruga će uspjeti. Za funkcionere zadruge izabrani su dobri i viđeni zemljoradnici, što je jemstvo za uspjeh. Pretsjednik je zadruge g. Nikola Popović.
Zadruga će uskoro biti registrovana i onda će otpočeti svoj blagotvorni rad..
Zadruga je već našla zemljište, gdje misli osnovati, još u toku ove godine, svoj vlastiti voćni i lozni rasadnik za potrebe svojih zadrugara.
Željeti je da ovi ljudi ustraju, držeći se zadrugarskog gesla „jedan za sve a svi za jednoga“. Gdje ovo vlada, uspjeh je osiguran, jer samo zajednički rad, poštenje i iskrenost- donose uspjeh. Napredak zadruge jeste napredak pojedinca i obratno. Neka se zadrugari krtoljski drže ovoga i- neka im je srećmo.

„Glas Boke“, br. 182, 27.06.1936.g.
Nova uprava S.K. „Arsenala“.
Na gl. god. skupštini „Arsenala“ izabrana je nova uprava kluba na čelu sa gg. majorom Brešićem, Smidtom, Đurićem i ostalima, sve poznatim sportskim radnicima.
Novoj upravi želimo puno uspjeha u njezinom nastojanju za prosperitet sporta u Boki.