26-3-

Tivat kroz novinsku građu-26.mart

26.03.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Glas Boke“, br. 268, str. 2, 26.03.1938.g.
Zadružne skupštine u Tivtu
Prošle nedjelje održana je glavna skupština Zadruge za nabavku namirnica državnih službenika u Tivtu. Netom je pretsjednik otvorio skupštinu, moglo se opaziti među prisutnima živo negodovanje u pogledu lošeg gazdovanja u Zadruzi.

Brutto promet ove Zadruge u prošloj godini iznosio je preko 1,932.000 dinara, a čista dobit iznosila je jedva 10.000 dinara; za podjelu zadrugarima (ima ih 366) ostalo je samo 6.000 dinara. Nakon podnijetog bilansa povela se živa debata iz koje je proizilazilo negodovanje sa postignutim uspjehom, tržnim cijenama kao i kvalitetom robe. Naročito jake primjedbe pale su na stavku personalnih izdataka. Pošto su po Zadružnim pravilima ispala iz Uprave dva, birana su dva nova člana sa kojima zadrugari mogu biti zadovoljni. Oni daju garanciju da će uraditi sve da se ova Zadruga ubuduće vodi sa više samoprijegora i zadružne svijesti.

„Glas Boke“, br. 268, str. 3, 26.03.1938.g.
Tivat i prvi razred skupoće
Tivat, 23 III 1938
Mučan utisak među državnim i samoupravnim službenicima u Tivtu ostavila je vijest o predlogu novog amandmana za novi Finansijski zakon, po kojemu bi samo Kotor i Hercegnovi imali preći u viši razred skupoće. Ko poznaje prilike u Boki, zna da se pojedina mjesta u bazenu ne mogu dijeliti jedno od drugog. U koliko bi se zaista ovo pitanje uzelo u postupak, cijela Boka treba da se smatra kao jedna jedinstvena cjelina. Službenik i penzioner, koji se nalazi u službi ili sa stanom van pomenutih mjesta, u glavnom sve svoje potrebe u namirnicama podmiruje u Kotoru i Hercegnovome. Naročito ovo važi za Tivat, koji je sa svojim visokim cijanama namirnica, odjeće i stanova poznat kao najskuplje mjesto.
Službenik u Tivtu plaća sve 20 % skuplje nego njegov kolega u Kotoru i Hercegnovome, a da i ne govorimo o kiriji. Za jedan običan stan od sobe i kuhinje plaća se po 400 dinara mjesečno, a ima stanova u Tivtu za koje se plaća čak i po 1000 dinara mjesečno.
Od pravednog riješenja postavljanja Boke u viši razred skupoće očekuju koristi svi slojevi Boke bez razike, da li je on službenik ili zanatlija, seljak ili trgovac. Poslije turizma, a moglo bi se reći i prije njega, ekonomsko stanje državnih i samoupravnih službenika, najveći je izvor prihoda ovog siromašnog kraja. Uslijed smanjenja prinadležnosti i rastom cijena finasijska moć službenika je osjetno smanjena a sa time u vezi i opšte privredne prilike ovog kraja oslabljene.
Cijela Boka, a naročito službenici sa zebnjom očekuju 1 april.