25.3.-

Tivat kroz novinsku građu-25.mart

25.03.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Zetski glasnik“, br. 22, str. 3, 25.03.1933.g.
Javni radovi u Zetskoj banovini
… U ovom broju donosimo odobrene radove u Srezu bokokotorskom: …

U opštini Tivat: Produženje i uređenje opštinske ceste od pristaništa do Stolne crkve u Tivtu; popravka puta opštinskog Stolna od opštinskog puta do u zaseoku Pejane. U opštini Luštičkoj: Popravka opštinskog puta u selu Radovići od crkve Sv. Nikole do Opštinskog doma.
U opštini Krtoljskoj: Popravka optštinskog puta u selu Radovići od Opštinskog doma do granice sela Baošići; popravka opštinskog puta Jankova Voda u selu Đuraševići.
U opštini Lastva: Nastavak izrade opštinske ceste od kuće Petrovića do vile Ivovića.

„Glas Boke“, br. 319, str. 4, 25.03.1939.g.
Tivat
Zadruga državnih službenika za nabavku namirnica u Tivtu održala je godišnju skupštinu. Zadruga je u prošloj godini imala prometa preko pola miliona dinara. Čisti višak iznaša cirka 90 hiljada dinara. Ristorno koji će se podijeliti zadrugarima iznaša oko 4 po sto. Za pretsjednika ponovo je ostao g. Randić, činovnik.
*
Zadruga državnih činovnika i službenika za nabavku kredita u Tivtu održaće sutra u Sokolskom domu glavnu godišnju skupštinu.