25-04

Tivat kroz novinsku građu-25.april

25.04. Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Glas Boke“, br. 173, str. 6, 25.04.1936.g.
Rad tivatske općine
Tivat, 22 aprila
Varošica Tivat, iako relativno malo mjesto po prostoru koji obuhvata njegova općina i po broju njegovog stanovništva, sa privrednog glediša, u povoljnijem je položaju od većine općina bokokotorskog sreza, zahvaljujući okolnosti što je tu centar ratne luke i što se tu nalaze najvažniji Pomorski arsenal.

Ali, općenita privredna kriza, koja nikako ne jenjeva već koja se iz dana u dan sve više zaoštrava, razumljivo, odrazuje se i u ubavom mjestu. Sve manja kupovna moć širokih potrošačkih slojeva, i zbog stalnog reduciranja plata kod onih koji su još zaposleni namećala je dužnost općinskoj upravi da građanstvu ne nameće terete koje ne bi moglo podnijeti. Općinska uprava je o tome i vodila računa, pa je općinske namete stalno držala u podnošljivim granicama. Tako je, na primjer, prirez ove općine do sada bio utvrđivan na 73 % od državnog poreza, a i većina drugih taksa je u ovoj općini bila manja nego u drugim općinama sreza. I pri naplati banovinskog i općinskog kuluka, koji se u ovoj općini mahom otkupljuje, općinska uprava je imala pred očima ekonomsku snagu općinara, pa dok je, s jedne strane po dužnosti, pristupila savjesno i ovoj naplati, s druge strane naplatu je ograničavala na po jednu godinu, od više zaostalih godina.
Bivša općinska uprava je u mjestu podigla općinski dom, koji i po izgledu i po solidnosti izrade čini mjestu svaku čast. Ali, kako ovo nije učinjeno iz sopstvenih sredstava već iz posebnog zajma, sadašnja Uprava je preuzela tešku obavezu otplaćivanja dotičnog zajma. Ovoj obavezi je sadašnja Uprava tačno i udovoljavala, uplaćujući što na ime redovnog anuiteta zajma što na račun zaostalih anuiteta oko 160.000 dinara godišnje.
Pored svega ovog ogromnog i vanrednog izdatka, sadašnja uprava nije ni u koliko zaostala sa podmirivanjem redovnih općinskih potreba, pa je čak učinila i znatno preko toga.
U mjestu je otvorena građanska škola, koju općina sama izdržava, a koju pohađaju i đaci iz okolnih mjesta izvan Tivta. Ovu školu je sadašnja Uprava proširila, ustupajući joj vrlo podesne prostorije za njezin potpun razvoj.
Jedno od najvažnijih pitanja problem snabdijevanja pučanstva pitkom vodom, u našem mjestu je sretno rješeno, postavljanjem vodovoda od strane vojne vlasti, koji vodom snabdijeva glavni i najveći dio mjesta. Skrajnjim naporom je međutim, i općinska uprava znatno doprinijela i u tom pogledu time što je napravila bunar koji će pitkom vodom snabdijevati dva zaselka, Mažine i Dol, koji nemaju mogućnosti da se vodom snabdijevaju iz vodovoda.
I pitanje elektrifikacije mjesta sadašnja općinska uprava je gotovo privela kraju. Električnu mrežu za vanjsku rasvjetu sadašnja uprava je produžila od Češljara do Popovine, dakle do same granice kotorske općine, te od Mažine do Sv. Srđa (Đurđevo brdo), suviše od banovinskog puta logora Pom. arsenala do Podkuka. Tako u tom pogledu nema još mnogo da se učini, pa ima izgleda da će kroz dogledno vrijeme sva općina imati jeftino električno osvjetljenje.
Od naročite važnosti je za naše mjesto, kao i u drugim, izgradnja i opravka puteva, pa je sadašnja općinska uprava ovome posvetila posebnu brigu. Dugo očekivana opravka općinskog puta od Tarace do Dola već je svršena, a rad na glavnom općinskom putu od pristaništa do općinskog doma već je pri kraju a izveden je naročito solidno. K tome, putevi od pristaništa do Pomorskog arsenala, od crkve sv. Antuna do Češljara, od crkve sv. Antuna do groblja kod crkve sv. Šimuna, od crkve sv. Ane do Peana, te od zaselka Mažine do Brestova, sada su u izgradnji. Radovi na ovim putevima, čim vrijeme dozvoli, forsiraju se, tako da će biti u najkraćem roku dovršeni. Povrh svega ovoga, vrijedno je istaći i planiranje ceste preko naročito važnog građevnog kompleksa Pakovo, za koji je regulacioni plan, kao konačan, već izrađen, dok se, međutim, uz izdašnu pomoć vojne vlasti, izrađuje i općeniti regulacioni plan za cijelo mjesto.
Ovaj kratki pregled rada sadašnje općinske uprave pruža pun dokaz i njezinog pravilnog shvatanja općinskih potreba i njezine dobre volje da potrebe zadovolji, na čemu joj treba odati priznanje. A taj rad nam pruža i garanciju da će uprava ove općine i u buduće opravdati povjerenje i nade građanstva.