24-3-

Tivat kroz novinsku građu-24.mart

24.03.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.godina

„Glas Boke“, br. 68, str. 4, 24.03.1934.g.
Oglas
Uprava „Jugoslovenskog Doma“ u Donjoj Lastvi izdaje pod zakup u svojem novosagrađenom domu u Donjoj Lastvi, na zgodnom, centralnom položaju, kraj samog mora, na obali, na uglu dvije prometne ceste, prostorije za buffet, kavanu ili restauraciju, kao eventualno i I sprat sa 5 soba sa svim komforom, gdje može da bude otmeno sastajalište publike.

Ozbiljni reflektanti mogu podnijeti svoje detaljne ponude i uvjete Upravi Jugoslovenskog doma u Donjoj Lastvi do 30 aprila 1934 g.

„Pobjeda“, br. 69, str. 3, 24.03.1950.g.
U Tivtu
Juče je u Tivtu održan veliki predizborni miting, kome je prisustvovalo nekoliko hiljada građana i radnika Tivta i okoline.
Miting je otvorio pretsjednik Mjesnog narodnog odbora Tivat drug Tonko Lukšić, a zatim su govorili general-lajtant drug Gligo Mandić i drugarica Jovanka Brinić – poslanički kandidat za Vijeće naroda i Milan Vukasović, pretsjednik Sreskog narodnog odbora u Hercegnovom, poslanički kandidat za Savezno vijeće.