24.06.-

Tivat kroz novinsku gradju, 24.jun

24.06.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950

„Novo Doba“, br. 142, str. 4, 24.06.1922.g.
Proslava Kraljeve svadbe.
Kao što u Kotoru tako i po svoj Boki-Kotorskoj bila je najsvečanije proslavljena Kraljeva svadba svečanim službama božjim sa zastavama i sa rasvjetom.

Osobito prekrasan je bio pogled u večer dneva 8. o. mj. na Dobrotu, na Škaljare, na Muo, na Prčanj, na Stoliv, na Perast, na Risan, na Modinj, na Lepetane, na Gjuriće i Kamenare, na Lastvu, na Tivat, na Baošiće, na Bijelu, Krtole, na Krašiće, na svu Ercegnovsku obalu, kao što i na sela po brdima, sve se je sjalo u moru svjetla. Bio je uprav prizor sjajan, veličanstven kakav se može samo vidjeti u ovoj našoj krasnoj Boki.
Na Kraljevoj svadbi u Beogradu posebno je zastupstvo zastupalo Boku Kotorsku, dolično sve Bokeljske općine i to: Kotorski biskup Frano Ucellini, episkop bokokotorsko-dubrovački Kiril Mitrović i narodni poslanik, ministar na raspoloženju, g. Ljubomir Jovanović. Ovo je zastupstvo Boke bilo primljeno od Kralja dne 7. o. mj. i u ime zastupstva biranim riječima čestitao je Kralju pirno veselje presv. biskup Uccellini.

„Politika“, br. 10800, str. 7, 24.06.1938.g.
U Tiftu se oduševljeno klicalo francuskim gostima
Kotor, 23 juna
Juče posle podne, u 15 časova, prema naredbi najstarijeg komandanta francuskih krstarica u Tivtu, posade francuskih brodova koji gostuju u našim vodama iskrcale su se. Opštinska uprava priredila je koncert s građanskom muzikom. Koncert je trajao do 17 časova.
Komandanti francuskih krstarica usidrenih u Tivtu, pozvali su na svoje brodove pretstavnike naših vojnih i građanskih vlasti iz cele Boke, pretstavnike svih nacionalnih i kulturnih društava i Udruženja prijatelja Francuske. Zvanicama je na brodovima priređena lepa zakuska. Pored zvanica francuske brodove je posetila masa naroda iz cele Boke. Svi posetioci bili su lepo posluženi.
Prilikom prijema pretstavnika vojnih i građanskih vlasti i naroda došlo je do spontanog i oduševljenog pozdrava. Na to je posada francuskih brodova oduševljeno odgovarala „Živela Jugoslavija!“
Oko 19 časova, kada su se gosti iskrcali, brodovi su digli sidra i nekoliko minuta docnije napustili Boku, oduševljeno pozdravljeni od velikog broja građana.

„Pobjeda“, br. 32, str. 4, 24.06.1945.g.
Poljoprivredni napredak u Srezu bokokotorskom
Udarničkim radom osposobljena su 2 traktora, tako da je na jednom od njih montiran specijalni raonik koji može da ore 60 centimetara dubine, pa će biti podesan za krčenje zemljšta za vinograde. Njima je već preorano zemljište za jesensku setvu.
Obzirom da je u Srezu bokokotorskom u toku ovog rata uništeno stoke za 40 od sto, a obrađeno je 400 hektara zemljišta više nego prije rata, to se osjeća manjak u đubretu. Ovogodišnja suša uništila je oko 50 od sto, a u nekim mjestima 60 od sto zimskih usjeva. Međutim, ova suša je vinogradima koristila, pošto je proljeće bilo kišovito, pa bi stradali od bolesti koja se pojavljuje u ovakvim slučajevima a i radi nestašice plavog kamena. Inače ove godine je grožđe dobrog kvaliteta i vinogradi će dati od 50 do 75 od sto roda.
Zadrugarstvo je narod shvatio kao neophodno i glavno životno pitanje. Po svim opštinama osnovane su nabavljačko potrošačke zadruge. Osnovana je i ribarska zadruga sa sjedištem Tivat Hercegnovi. Uskoreo će se osnovati i Ribarska zadruga za Kotorski bazen. U Luštici je osnovana Uljarska zadruga.

napomena: na fotografiji biskup Uccellini