24-04

Tivat kroz novinsku građu-24.april

24.04.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Novo Doba“, br. 96, str. 6, 24.04.1925.g.
Vojni ministar.
Prekjučer stignuo je u Boku ministar vojske i mornarice g. general Trifunović u službene svrhe.

Kad se je sa ratnom lađom vozio iz Ercegnovoga put Tivta pratili su ga naši aeroplani. Tom prigodom jednom hidroplanu dogodio se je neki kvar u stroju i avion je počeo padati. No prije nego li je sasvim pao, pilot koji ga je vodio i jedan vojnik skočili su sa hidroplana u more, i tako su se spasli, jer ih je pri padu mogao aeroplan unesrećiti. Ministar g. Trifunović pregledao je naše ratne jedinice, arsenal i sve objekte vojne i našao se je sasvim zadovoljan. Jučer je ispred podne iz Tivta došao u Kotor, u pratnji admirala ratne mornarice g. Price i više časnika, pregledao je znamenitosti grada i u podne s autom otišao je na Cetinje, odakle se je sinoć povratio u Tivat, gdje mu je u počast ratna mornarica priredila zabavno veče.

„Glas Boke“, br. 222, str. 2, 24.04.1937.g.
Protiv malarije
Od strane vojnih vlasti u Tivtu poduzeta je akcija da se ispitaju i uklone uzročnici malarije, od koje, naročito u okolici Tivta, još uvijek pučanstvo strada u izvjesnoj mjeri. Bilo bi nadasve potrebito da ovu korisnu i plemenitu akciju vojnih vlasti pomognu i Opština tivatska i Sresko načelstvo. Ne bi bilo na odmet kada bi se za ovo pitanje zainteresovao i koji ljekar- specijalista, koji bi stručnim savjetom pomogao da se ova nemila bolest iskorjeni.

„Glas Boke“, br. 222, 24.04.1937.g.
Sport
Prošle nedjelje tivatski „Arsenal“ izvojštio je na svom terenu dvije pobjede. U prvenstvenoj borbi tukao je budvanski „Mogren“ sa 8:1, a kotorski „Jugosloven“ je podlegao sa 2:1.