23.05.-

Tivat kroz novinsku građu, 23.maj

23.05.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Zetski glasnik“, br. 26, str. 3, 23.05.1931.g.
Turneja Sokolskog Društva Cetinje
Poslije ovogodišnje Uskršnje turneje i uspjelih akademija u Podgorici, Spužu i Danilovomgradu, Sokolsko Društvo Cetinje održalo je 2 maja o. g. akademiju u Tivtu, a 3 maja u Kotoru.

U Tivtu je Društvo bilo vrlo srdačno dočekano od članova onamošnjeg Sokolskog Društva, u svečanim sokolskim odorama, na čelu sa vrijednim starešinom bratom Dragoljubom Stojanovićem. Akademija je onamo bila vrlo dobro posjećena, a osobito je upao u oči lijepi broj oficira, kako marinskih tako i pješadijskih. Među višim oficirima bio je i komandant III obalne pomorske komande, gospodin admiral Salher sa svojim štabom. Iza akademije, koja je vrlo sjajno uspjela, razvila se igranka, koja je u najljepšem raspoloženju trajala do dva sata. Za vrijeme igranke svirao je orkestar vojne muzike.
Sjutra dan, prilikom odlaska za Kotor, gospodin admiral bio je tako ljubazan te je društvu stavio na raspoloženje motorni čamac kojim su se prevezli do Kotora, a starješina Društva Tivat, sa članovima ispratio ih je do Kotora.
Moralni uspjeh akademije ispao je iznad svakog očekivanja i u Tivtu i u Kotoru, a po izvođenju samih vježbi vidjelo se šta može da učini jedno Društvo, u kome vlada sloga, ljubav, jednakost i bratsko shvaćanje.

„Slobodna misao“, br. 20, str. 2, 23.05.1937.g.
Sokolske svečanosti na Cetinju
Cetinje je imalo 16 maja jedan nesporno lijep dan, koji se nastavio i 17 maja. I ne samo lijep nego i svečan i značajan dan. Za 16 maja određeno je osveštenje zastave Sokolske župe Cetinje, koju je župi darovao Nj. V. Kralj Petar II., i održan je i župski čas – slet sokola bratskih jedinica sa teritorije župe Cetinje. Već 15 maja stigli su pretstavnici udaljenih bratskih društava i četa iz Peći, Berana i dr. mjesta. A ujutro 16 maja stigla su društva i čete iz pitome Boke Kotorske, zatim iz Nikšića, Bara, Budve, Ulcinja i td. …
Neosporan uspjeh postigla su sa svojim tačkama društva Tivat i Zelenika. …