21-03

Tivat kroz novinsku građu-21.mart

21.03.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Novo doba“, br. 65, str. 4, 21.03.1921.g.

Oglas
POZOR! RAZNOG GLINENOG MATERIJALA
najbolje vrsti OPEKA punih i šupljih sa 2, 3, 4 i 8 rupa, FRANCUSKIH KUPA, TIGALA KONALICA, površnica, tavela itd. može se dobiti kod domaće tvornice glinenih produkta
„RAČICA“ – TIVAT (Boka Kotorska)

– : OBRATITI SE DIREKTNO NA TVORNICU-Brzojavi: Račica – Tivat
„Novo doba“, br. 65, str. 4, 21.03.1921.g.

„Politika“, br. 10717, str, 10, 21.03.1938.g.
U tivatskoj luci izvršena je krađa na dva broda
Kotor, 20 marta
Prekjuče su poharana dva broda Zetske plovidbe „Morava“ i „ Drina“, koji su bili usidreni u Tivatskoj luci. Nepoznati kradljivac ušao je u salon na parobrodu „Morava“, odakle se uvukao u kabinu komandanta broda kapetana g. Paparela, koji je u tom trenutku spavao. Kradljivac je iz odela komandanta broda, koji se nalazio pored samog kreveta, odneo zlatan sat, časovnik, tabakeru, u ukupnoj vrednosti 1.400 dinara, kao i nešto gotovog novca, koji se nalazio u odelu.
Pošto je pokrao komandanta broda kradljivac je ušao u kabinu kelnera i iz njegovog odela odneo sav novac, a zatim je sa parobroda „Morava“ prešao na „Drinu“ i od posade broda odneo oko 350 dinara.
Danas su policiske vlasti u Hercegnovom uhapsile jednog maloletnog dečka. On je nemilice trošio novac pošto se njegovo ponašanje učinilo sumnjivim organima javne bezbednosti, on je odmah uhapšen i na prvom saslušanju priznao je da novac koji je trošio i koji se kod njega našao, potiče od krađa koje je izvršio u Tivtu na brodovima „Morava“ i „Drina“.