20-03

Tivat kroz novinsku građu-20.mart

20.03.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Politika“, br. 9640, str. 9, 20.03.1935.g.
Požar u Tivtu
Kotor, 19 marta
U kući trgovca g. Antuna Galića u Tivtu izbio je požar. U času kad je dežurni žandarm obilazio svoj rejon, oko pomorskog arsenala, primetio je da kroz krov kuće trgovca Galića izbija jak dim. Upozorio je na to neke radnike, koji su opazili da kroz krov kuće izbija jak plamen.

Odmah je telefonom obaveštena električna centrala, a zatim vojni brodovi u luci, koji su sirenama objavili narodu, da je u mestu nastao požar. Na mestu požara među prvima našao se komandant arsenla kapetan bojnog broda g. Vladimir Marjašević i šef vojno-pomorskog odeljenja kapetan fregate g. Josip Petrarski. Podoficiri, radnici arsenala, građanstvo i žandarmerija, svi su skočili da gase požar. Kako je požar nastao na krovu kuće, usled varnica iz dimnjaka, vetar je bio dosta jak to se vatra brzo proširila i zahvatila velike razmere. Sa opasnošću po život odvažni su se peli na kuću i pomoću jakih vatrogasnih šmrkova pomorskog arsenala najpre vatru lokalizovali, a zatim je i sasvim ugasili. Zahvaljujući ovim naporima, požar nije zahvatio celu zgradu i susedne magacine, u kojima se nalazi mnogo benzina i drugog zapaljivog materijala. Šteta koju je požar učinio iznosi oko 60.000 dinara. Osim štete koju je vatra pričinila, oštećen je i kućni nameštaj usled velike količine vode iako se nameštaj nalazio na donjem spratu. Kuća je bila osigurana kod društva „Kroacija“.

„Pobjeda“, br. 67, str. 2, 20.03.1949.g.
Na godišnjoj skupštini Mjesnog sindikalnog vijeća u Tivtu utvrđeni su zadaci za budući rad
Tivat, 19 marta
U sali Radničkog doma u Tivtu održana je Četvrta godišnja skupština Mjesnog vijeća kojoj su, pored delegata, prisustvovali od strane Glavnog odbora Saveza sindikata za Crnu Goru drug Tripo Sindik i član Politbiroa Sreskog komiteta KP Crne Gore za Kotor drug Batrić Guberinić.
Izvještaj o radu Mjesnog vijeća podnio je sekretar drug Dušan Novaković. Iz izvještaja se ustanovilo da je sindikalna organizacija u ovom industriskom centru imala vidnih uspjeha, kako na proizvodnom sektoru tako i na kulturno-prosvjetnom polju. Naročito velike uspjehe postigla je podružnica Arsenala. On je potom ukazao i na neke nedostatke, ističući kao najglavniji nedovoljan rad u ideološko- političkom vaspitanju naših trudbenika.
U diskusiji po izvještajima učestvovalo je više delegata. …