20-05

Tivat kroz novinsku građu-2o.maj

20.05.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Glas Boke“, br. 26, str. 3, 20.05.1933.g.
Koncerat Srp. Pjev. Društva „Jedinstvo“ u Tivtu.
Večeras će mješoviti hor „Jedinstva“ održati koncerat u Tivtu. Na programu su autori: Mokranjac, Albini, Vogrič, Šulić, Binički, Bajić i Smetana. Dirigent savjetnik g. Šulić.

 

„Politika“, br. 9698, str. 4, 20.05.1935.g.
Francuski mornari razgledali su juče Boku Kotorsku
Herceg-Novi, 19 maja
Današnje pre podne francuski gosti posvetili su razgledanju Boke Kotorske. Našim tenderima i čamcima koji pripadaju pojedinim jedinicama francuske flote, frncuski oficiri i mornari celo pre podne krstarili su Bokokotorskim zalivom. Kako je danas nedelja, to je narod bio iskupljen na mnogim mestima na obali i pozdravljao je prolazak Francuza usklicima „Viv la Frans!“ Francuzi su odgovarali na ove pozdrave usklicima: „Viv la Jugoslavi!“
Admiral g. Muže sa admiralom g. Labordom nalazio se celo pre podne na admiralskom brodu. U podne se sa svojim štabom odvezao u Kumbor, gde je u njegovu čast kamandant obalske komande kapetan bojnog broda g. Luteroti priredio svečan banket. Banketu su prisustvovali komandant Boke Kotorske general g. Petrović sa načelnikom štaba, zatim oba admirala sa svojim načelnicima štabova, ađutantima i našim oficirima koji su im dodeljeni na službu. …
Gosti su ostali za stolom sve do 4 sata. Tada su se odvezli u Tivat, gde je po podne održana prijateljska utakmica između tima sastavljenog od francuskih mornara i tima naših mornara.
Dolazak admirala g. Mužea, njegove pratnje i naših viših oficira sakupljen narod pozdravio je dugotrajnim pljeskanjem i usklicima. Kad su gosti zauzeli mesta na počasnoj tribini prvo su izišli na teren francuski mornari pozdravljeni burnim pljeskanjem a odmah posle njih izišli su i naši. U toku čitave utakmice osećala se velika nadmoćnost naših igrača koji su zasluženo pobedili sa 7:1. Svaki gol bio je propraćen urnebesnim klicanjem publike, koja je takođe i Francuze pozdravila dugotrajnim aplauzom kad je pao njihov počasni gol.
Posle završene utakmice admiral g. Muže odvezao se na admiralski brod, a nešto kasnije odvezli su se tamo i naši viši oficiri, kao i pretstavnici opštine i drugih državnih i banskih vlasti. Na admiralskom brodu priređena je čajanka. Večeras g. Muže priređuje prijateljsku večeru.