20-04

Tivat kroz novinsku građu-20.april

20.04.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.

„Novo Doba“, br. 91, str. 7, 20.04.1927.g.
Simfonički koncerat.
Dne 9 o. m. orhestar naše ratne mornarice priredio je simfonički koncerat sa svojim novim dirigentom g. M. Ungerom, te je tako kotorskoj publici bila pružena prigoda rijetkog užitka klasične muzike. Na repertoaru su bili svjetski velikani: Weber, Bethoven, Saint Saens, Čajkovsky i Smetana.

Ne upuštajući se u pojedinosti ističemo, da su sve tačke programa bile izvršene na opće zadovoljstvo. Ako u nekim momentima nije bilo zahtijevane preciznosti, ima to da se prepiše novom sklopu orhestra od malo vremena, ali zato mu je fuzija dobro dotjerana i orhestar je disciplinovan, te se vidi, da je gosp. dirigent tome dao truda i pohvalne važnosti. Osobito se pak ima priznati g. dirigentu vještina u nadomještanju pomanjkavih glazbala u orhestru, tako da se gotovo ne opaža pomanjkanje.
Mi se radujemo kr. mornarici, da je u g. Ungeru dobila jednog vrsnog dirigenta, koji je pri interpretaciji izvođenih komada pokazao vrlo dobro poznavanje klasične muzike, te se ovom prigodom preporuča Komandi Ratne Mornarice, da nastoji čim prije kompletirati orhestar. Poželjno je da g. dirigent proslijedi ovim započetim marom, te nam što češće pruži uživanje u lijepoj muzici. Na kotorskoj je publici, da u buduće u što većem broju prisustvuje ovakovim koncertima, kad joj se pruža prilika da se naužije ovakove muzike, što je rijetkost i većim centrima.

„Politika“, br. 10384, str. 18, 20.04.1937.g.
Osnovan je Savez bokeljskih opština
Kotor, 19 aprila
U gradskoj većnici pod predsedništvom pretsednika Gradskog poglavarstva g. Bogomira Jovovića održan je danas sastanak svih pretsednika opština iz Sreza bokokotorskog. Pre dva meseca, pokrenuto je pitanje organizovanja Saveza bokeljskih opština pa je na današnjem sastanku primljen statut ovog saveza. U ovom savezu ima 16 opština iz Sreza bokokotorskog koje će zajednički raditi na ekonomskom podizanju ovih krajeva. Na današnjem zasedanju pretsednici opština doneli su odluku da se zatraži od Ministarstva socijalne politike pomoć u žitu za ishranu siromašnog sveta u Boki Kotorskoj.